top of page
origami. bird 3d HR s.png
לימודי תודעת העל - רשימת שיעורים

חבילת מידע 1


מפגש 1: בניית הולוגרמת החיים והמאגר האנרגטי              

מפגש 2: הולוגרמת החובה, החסד והזכות

מפגש 3: המשחק בתוך עולם החלום

מפגש 4: אנרגיית הכסף

מפגש 5: אהבה, כעס, צמיחה, הצד האפל

מפגש 6: מישור הרוחות, מוות קליני, רוחות רפאים

מפגש 7: תקשורת, תקשור, ספונטאניות

מפגש 8: התאמת המשחק לשחקן והשחקן למשחק

מפגש 9: שחקני חילוף, אקולוגיה, סוגי משחק

מפגש 10: החלומות ותפקיד הילד הפנימי                 

מפגש 11: מפגש של שאלות ותשובות בלבד

מפגש 12: התמכרויות, קינאה, אובססיות            

מפגש 13: הברכות, הניסים, תפקיד האכזריות וחיבור לאור

חבילת מידע 2

 

מפגש 14: המוסכמות, הדתות

מפגש 15: תסריטי חיבור, חברויות

מפגש 16: מאבקי האמונה בין הדתות

מפגש 17: הזכר והנקבה, הזוגיות

מפגש 18: הפסקות חוויה, שחקנים מחליפים

מפגש 19: זמן ארצי מול זמן קוסמי

מפגש 20: אמונה פנימית, אמונה חיצונית

מפגש 21: חללים לבנים, מילויי בחירה חופשית

מפגש 22: אוכל, דיאטות, אובססיות לאכילה

מפגש 23: רחצה, טוהר פנימי וטוהר חיצוני

מפגש 24: ההתחלה, בריאות שונות, בריאה זו 

מפגש 25: ארכיטקטורה, מרחבים  

מפגש 26: פגישה עם הילד הפנימי, הצבעים

מפגש 27: זיהוי תהליכי חיים

מפגש 28: שלטון הרוח על החומר, רטטים

מפגש 29: מהות האושר, השמחה

מפגש 30: עקשנות, תפקיד החושים

מפגש 31: תהליך חוזר, חוש פנימי וחיצוני

 

חבילת מידע 3

 

מפגש 32: תפקיד העליות והירידות בתהליכי החיים

מפגש 33: תהליכים המובילים למבוי סתום

מפגש 34: תהליכי יסוד האש בחיים

מפגש 35: תהליכי יסוד המים - רגש בחיים

מפגש 36: תהליכי יסוד האוויר בחיים

מפגש 37: תהליכי יסוד האדמה - ביצוע בחיים

מפגש 38: חלוקתו של הילד הפנימי - הרכב הנשמה באדם

מפגש 39: החיישנים / המרכזים האנרגטיים

מפגש 40: פעילות אש ואוויר בחיישנים

מפגש 41: חוש ראייה, חוש ריח, חוש מישוש

מפגש 42: מערכת הייעוד אצל האדם

מפגש 43: עולמות חלופיים (עולמות מקבילים)

מפגש 44: תפקיד עולם חלופי, הרס עולם זה

מפגש 45: חיישנים, חושים, חוסר מימוש

מפגש 46: המערכת הגדולה, בריאות נוספות

מפגש 47: שימוש בכלים, התפתחות

מפגש 48: חלוקת המישורים ליסודות, התפתחות הרבדים

 

חבילת מידע 4

מפגש 49: נתיב האישיות, מערכת הניסוי בבריאה והשפעתה על האדם

מפגש 50: נתיב הדיוק והצמצום, נתיבי ייעוד בכתר, עודפי משיכה אנרגטית

מפגש 51: נתיב מערכות היחסים: במות משותפות

מפגש 52: נתיב השליטה: מערכות שליטה - שולט נשלט

מפגש 53: זיהוי ייעודי המישור

מפגש 54: נתיב המוגבלות: מגבלות התסריט ומוגבלות אישית

מפגש 55: נתיב ההישרדות: מערכות ההישרדות והקשר למישורים השונים

מפגש 56: נתיב הגאונות: הגאונות אצל האדם

מפגש 57: שינוי ומהפך החל מ-2012

מפגש 58: נתיב האמהות: חיבור לזיכרונות נשמה

מפגש 59: נתיב האמונה: אמונת מהות ואמונת יישום

מפגש 60: נתיב הסיכויים והסיכונים בחיי האדם

מפגש 61: ייעודי מישור וייעודי תודעת העל, איזון התקציב

מפגש 62: שליטי המישורים, מי הוא יהוה

מפגש 63: נתיב הנבואה: הנבואה, הסיבות והמטרה

מפגש 64: נתיב האהבה והאלוהות - מימוש אהבה רוחנית
ומשמעות האלוהות, כיצד לאהוב ולעזור ללא חיבור לרגש נמוך

מפגש 65: נתיב הנתונים: מערכת הנתונים אצל האדם

מפגש 66: נתיב היישום והמימוש: יישום, מימוש והוצאה לפועל

מפגש 67: חיבור נתיבי הייעוד, דרישות המישורים עכשיו

מפגש 68: מעבר בין מישורים

מפגש 69: חושים חיצוניים וחושים פנימיים, המשמעות

 

חבילת מידע 5

 

מפגש 70: חושים חיצוניים ופנימיים - חיבור לשפע

מפגש 71: חיבור חיישן כתר וחיישן שורש

מפגש 72: פעילות מרכז הכתר והשורש

מפגש 73: מרכז העין השלישית / זיהוי מישורים ואיזון אנרגטי

מפגש 74: פרח החיים, מטרתו והשליטה במהירותו

מפגש 75: פרח החיים הבריאתי, הרכבו ומטרתו

מפגש 76: מרכז הגרון, סוגי התקשורת

מפגש 77: עזרת תודעת על במערכת התקשורת והאהבה

מפגש 78: תקשורת ומערכת השמע, זיהוי מישורי המקור

מפגש 79: כיוון החושים הפנימיים והחיצוניים לפי התסריט

מפגש 80: חוש השמע, חוש הראייה

מפגש 81: היכנסות החושים לפעילות, חוש הריח

מפגש 82: חיבור ראייה חיצונית וראייה פנימית

מפגש 83: סימנים מהיקום

מפגש 84: מערכת השמע הפנימית והחיצונית

מפגש 85: חוש הדיבור

מפגש 86: חוש המישוש

מפגש 87: חוש הטעם והריח

מפגש 88: מקור האגו

מפגש 89: חוש ההנאה

מפגש 90: מערכת המין

מפגש 91: ניסויי קונפליקט - מערכת הפשע

מפגש 92: הקרמות וזיהוי הקרמות

מפגש 93: מרכז הלב, רגש עליון ותחתון

מפגש 94: עולם הסיבות ועולם התוצאות, האינטליגנציה הכוללת

מפגש 95: פיתוח הליבה

מפגש 96: מרכז העיכול

מפגש 97: השפעת חגורות הפוטונים על למוריה ואטלנטיס

 

חבילת מידע 6

 

מפגש 98: הכרת פעילות שדות החושך על הליבה

מפגש 99: חיבור חושים לזיהוי מפגשים רגשיים

מפגש 100: האינטליגנציה בשדות החושך, שורשי הפחד

מפגש 101: התאבכויות ומערבולות בשדות החושך

מפגש 102: צדק קוסמי מול צדק אישי

מפגש 103: המחשבה היוצרת ומגבלותיה

מפגש 104: מערכת החלימה

מפגש 105: הקריאה האנרגטית

מפגש 106: שידור הליבות למקור

מפגש 107: התחלה והיסטוריה קוסמית

מפגש 108: שינויים ביסודות וכניסת האינטליגנציה הכוללת

מפגש 109: מערכת הקטבים

מפגש 110: מערכות האנרגיה

מפגש 111: האור השחור ועולמות האשליה

מפגש 112: הקטבים ואור שחור

מפגש 113: הגיאומטריות

מפגש 114: האור והתנע הבריאתי

מפגש 115: דרך עצירת התפשטות מחלת הסרטן

מפגש 116: גילוי השפעת קונוסי הצבעים

מפגש 117: עלוקות אנרגטיות

 

חבילת מידע 7

 

מפגש 118: גיאומטריות ושליחים עצמאיים, הבריאה השמינית

מפגש 119: יסוד האש והבריאה השמינית

מפגש 120: ההונאה הגדולה, סוף עידן התמימות

מפגש 121: יסוד המים

מפגש 122: מיקוד נקודתי, מיקוד מרחבי

מפגש 123: הבריאה העשירית, הזמן והאוויר

מפגש 124: תהליכים ושדות החושך

מפגש 125: תהליכי זמן חסר וזמן מלא

מפגש 126: תהליכי זמן חסר

מפגש 127: תהליכי זמן מלא

מפגש 128: יסוד האוויר

מפגש 129: יסוד האוויר הבונה

מפגש 130: יסוד האוויר הפועל

מפגש 131: כישלונה של מועצת העל

מפגש 132: הפער בבריאות ובניית הבריאה האחת עשר השנייה

מפגש 133: הבריאה האחת עשר חוזרת

מפגש 134: ליבות שונות, תכנון הבריאה השתיים עשר

מפגש 135: בניית הבריאה השתיים עשר

מפגש 136: התחלת בדיקת היסודות

מפגש 137: התחלת הבנת היסודות

מפגש 138: יסוד האש במשולש הבורא

מפגש 139: יסוד המים במשולש הבורא

מפגש 140: יכולת הבריאה

מפגש 141: יסוד האוויר במשולש הבורא

מפגש 142: יסוד האדמה במשולש הבורא

מפגש 143: יסוד האדמה בשטף האנרגטי הראשון

מפגש 144: יסוד האדמה בשטף האנרגטי השני

מפגש 145. סיום שהוא התחלה

 

חבילת מידע 8

 

מפגש 146: מרכז הכתר זיהוי שטף אנרגטי ראשון

מפגש 147: ביצוע השליחות העצמאית

מפגש 148: ההתעוררות הגדולה

מפגש 149: הדרכות לשליחים עצמאיים

מפגש 150: הפעלת העין השלישית

מפגש 151: העין השלישית בשטף אנרגטי הראשון

מפגש 152: העין השלישית בשטף אנרגטי השני

מפגש 153: תחילתה של האינטליגנציה הכוללת

מפגש 154: החיפוש אחר הליבות

מפגש 155: הגנת השליחים ונקודות החשיפה

מפגש 156: חקירת כלי האינטליגנציה החשוכה

מפגש 157: גל הדהוד - הגל הדוגם

מפגש 158: הדהוד שני - גל השתלטות

מפגש 159: השפעת גלי ההשתלטות על התודעה הכוללת

מפגש 160: השפעת גלי ההשתלטות על המחלות

מפגש 161: מזון מהיר, ריבוי בני אדם

מפגש 162: התודעה הכוללת וילדי האש אוויר

מפגש 163: כלי התודעה הכוללת

מפגש 164: האנרגיה המינית

מפגש 165: תודעה כוללת לוחמת בבריאת הצל

 

חבילת מידע 9

 

מפגש 166: נובות וסופר נובות - סיום תפקיד של אזור חופש

מפגש 167: חורים לבנים - בסיס בניית הבריאה

מפגש 168: חורים שחורים - אנטי חומר, שואבי אבק ומצננים

מפגש 169: חומר אפל, אנרגיה אפלה, רעש לבן

מפגש 170: קרניים קוסמיות - מרכזות ההרמוניה הבריאתית

מפגש 171: רשת ההגנה הבריאתית

מפגש 172: התקשורת הפנים בריאתית

מפגש 173: מסעות בזמן

מפגש 174: המפץ הגדול

מפגש 175: סיום הבריאה

מפגש 176: המשואות הבריאותיות

מפגש 177: תורת המיתרים

מפגש 178: חורי תולעת

מפגש 179: אסטרואידים, מטאורים וכוכבי שביט

מפגש 180: הירח

מפגש 181: חיבור עולם סיבות עם עולם התוצאות

 

חבילת מידע 10

 

מפגש 182: שיפור בהפרעת קשב וריכוז דרך עולם הסיבות

מפגש 183: הפחתת עודפי אוכל דרך עולם הסיבות

מפגש 184: שיפור בתופעת האוטיזם דרך עולם הסיבות

מפגש 185: טיפול באנורקסיה ובולימיה דרך עולם הסיבות

מפגש 186: טיפול במערכות דכאוניות דרך עולם הסיבות

מפגש 187: טיפול בתופעות אלרגיה דרך עולם הסיבות

מפגש 188: תסמונת המעי הרגיז

מפגש 189: טיפול במערכת העצבים דרך עולם הסיבות

מפגש 190: טיפול במערכת החיסון דרך עולם הסיבות

מפגש 191: ד.נ.א אנרגטי וד.נ.א פיזי

מפגש 192: טיפול במחלות עור דרך עולם הסיבות

מפגש 193: טיפול במערכת הבלוטות דרך עולם הסיבות

מפגש 194: טיפול בלב דרך עולם הסיבות

מפגש 195: טיפול במערכת הדם דרך עולם הסיבות

מפגש 196: טיפול במערכת המפרקים דרך עולם הסיבות

מפגש 197: טיפול במערכת הגידים דרך עולם הסיבות

מפגש 198: טיפול בעצמות השלד דרך עולם הסיבות

מפגש 199: טיפול במערכת השרירים דרך עולם הסיבות

מפגש 200: טיפול במערכת הכבד דרך עולם הסיבות

מפגש 201: מבנה המוח

מפגש 202: צורת פעולת המוח הימני העליון

מפגש 203: צורת פעולת המוח השמאלי העליון, הרצון והאש

מפגש 204: הסיבה שמדור השליחה ירד למדור יהוה

מפגש 205: שינוי ממגן דוד למחומש

מפגש 206: שליחים עצמאיים ושליחי מישור

מפגש 207: מוח ימין עליון נפגש עם מוח ימין תחתון

מפגש 208: מוח שמאל עליון נפגש עם מוח שמאל תחתון

מפגש 209: מוח ימין תחתון נפגש עם מוח שמאל תחתון

מפגש 210: מקור ההוכחה האנרגטית, מגבלות ויכולת

מפגש 211: הבריאה שהוקפאה - הבריאה שהוקרבה

 

חבילת מידע 11

 

מפגש 212: שיבושים במערכת התקשורת הבריאתית

מפגש 213: גלי כבידה - שיבוש מאזן היסודות

מפגש 214: ממשלות הצללים

מפגש 215: חיבור יסוד האש עם אנרגית אלפא

מפגש 216: חיבור יסוד המים עם אנרגיית בתא

מפגש 217: חיבור יסוד האוויר עם אנרגיית גמא

מפגש 218: חיבור יסוד האדמה עם אנרגיית דלתא

מפגש 219: חיבורי היסודות עם אנרגיית אפסילון

מפגש 220: כוכב וונוס - כוכב הכישלון

מפגש 221: הניסיונות להאט את מהלך הבריאה

מפגש 222: מסעות ארוכי טווח של האינטליגנציה הכוללת

מפגש 223: מסע חקר יסוד האדמה

מפגש 224: תקופת העוצמה ותקופת החולשה

מפגש 225: קו ההתפתחות

מפגש 226: מניפת ההתפתחות

מפגש 227: המערבולות במניפת ההתפתחות

מפגש 228: הליבות שלא הוקפאו - ליבות התצפית

מפגש 229: חצי הכוס הריקה, שינוי אנרגטי בשדות החושך

מפגש 230: השפעת אנרגיות זרות על יסוד האש

מפגש 231: השמש ותפקידה

מפגש 232: תהליך קבלת ההחלטות

מפגש 233: השפעת אנרגיות זרות על יסוד המים

מפגש 234: השפעת אנרגיות זרות על יסוד האוויר

מפגש 235: השפעת אנרגיות זרות על יסוד האדמה

מפגש 236: נקודת סיום מידע האינטליגנציה הכוללת

מפגש 237: מקור החושים העילאיים

 

חבילת מידע 12

 

מפגש 238: יכולת ההתמדה - הדבקות במטרה

מפגש 239: השריפה בכרמל, יכולת הערכיות והביטחון

מפגש 240: יכולת הזיהוי

מפגש 241: הירידה מהארץ ובריחת המוחות

מפגש 242: יכולת הבנה מרחבית ונקודתית

מפגש 243: השכר והעונש בצביר העם היהודי

מפגש 244: הטענה אנרגטית ליכולות העל. הקושי להיות יהודי

מפגש 245: אנרגיית הכסף וצביר העם היהודי

מפגש 246: צירופי הנסיבות

מפגש 247: הגזעים והעדות בצביר העם היהודי

מפגש 248: השלטון והמנהיגות בצביר העם היהודי

מפגש 249: כבוד והון - שלטון בצביר העם היהודי

מפגש 250: הקיצוניות בצביר העם היהודי

מפגש 251: האקולוגיה בצביר העם היהודי

מפגש 252: יחסי העם היהודי עם שאר העולם

מפגש 253: מפתח ההגנה האנרגטית

מפגש 254: יחסי יהוה וצביר העם היהודי

מפגש 255: הקשר בין הליבות (גלגלי השיניים בבריאה שהוקפאה)

מפגש 256. תחושת הקורבנות בצביר העם היהודי

מפגש 257: הדת וצביר העם היהודי

מפגש 258: השנאה וההרס העצמי בצביר העם היהודי

מפגש 259: התכנית הבריאתית לעתיד צביר העם היהודי

מפגש 260: מפתח העזה ותעוזה

מפגש 261: מזון העתיד וצביר העם היהודי

מפגש 262: מפתח ההשלמה והוויתור, טכניקת ביטול המפתח

מפגש 263: חומרי העתיד והעם היהודי

מפגש 264: העם היהודי וצביר האסלאם

מפגש 265: רפואת העתיד

מפגש 266: בגדי העתיד

מפגש 267: מערכת החינוך העתידית

מפגש 268: התחבורה בשלב הביניים

מפגש 269: המשפחה והעם היהודי

 

חבילת מידע 13

 

מפגש 270: קוד המוות

מפגש 271: קוד המוות בעתיד

מפגש 272: כבישי ודרכי העתיד

מפגש 273: אנרגיות העתיד

מפגש 274: מלחמות העתיד / מלחמות המחשבות

מפגש 275: מרחב אורבאני וערי העתיד

מפגש 276: מציאת בני/בנות זוג בעתיד, אטלנטיס

מפגש 277: חקלאות העתיד

מפגש 278: עולם הפשע העתידי

מפגש 279: כסף העתיד

מפגש 280: בחירת שלטון בעתיד

מפגש 281: יחסי מין וילודה בעתיד

מפגש 282: המיסים בעתיד ובערי הפיתוח

מפגש 283: קשרי עבר ועתיד

מפגש 284: חלוקת המשאבים בעתיד

מפגש 285: מה הם כלים כופי שינוי

מפגש 286: ההתייחסות לזקנה ולזקנים בעתיד

מפגש 287: תפקיד ומשמעות ערי הפיתוח בעתיד

מפגש 288: סבבי ההצלחה וסבבי הכישלון

מפגש 289: זמן פנוי ותחביבי העתיד

מפגש 290: תקשורת העתיד

מפגש 291: תעשיית העתיד

מפגש 292: הדת והאמונה בעתיד

מפגש 293: ההשוואה האנרגטית ואוטוסטרדת המידע

 

חבילת מידע 14

 

מפגש 294: מבנה המישורים, מחקר ופיתוח

מפגש 295: קארמות ונשמות תאומות והמישורים

מפגש 296: דמיון עכשווי - מציאות עתידית

מפגש 297: החיבור בין המישורים לשפכי האנושות

מפגש 298: הפרת ההרמוניה במישורים ושפכי התעשייה

מפגש 299: התחלקות הליבות, בניית התסריט (גלגלי השיניים במישורים)

מפגש 300: הזכרות על ורבדי הסיכון

מפגש 301: מסלול התהילה של הליבות

מפגש 302: תסריטים מורחבים ומוצרים, נתיב הכישלון

מפגש 303: מישורי החיוב ומישורי השלילה

מפגש 304: מבנה זרוע התמנון של יהוה - מרחב האש

מפגש 305: מבנה זרוע התמנון של יהוה - מרחבה מים

מפגש 306: מבנה זרוע התמנון של יהוה - מרחב האדמה

מפגש 307: מבנה זרוע התמנון של יהוה - מרחב יהוה

מפגש 308: מבנה זרוע התמנון של יהוה - מדור יהוה

מפגש 309: מבנה זרוע התמנון של יהוה - מישורי המידע וסיום

ההרשמה ללימודים תקפה כל עוד יש עניין בכך.
 

bottom of page