top of page
דברי רפאל
העולם המלאכי בעידן האוויר

ZOOM

  קבוצת לימוד חדשה: ימי שני, 19:00 החל מ- 13.6.23

נושאי הלימוד:

התפתחות העולם המלאכי

ההיסטוריה הקוסמית של יצירת המלאכים ככלי מחקר עבור הבריאה.
היווצרות אוגדות המלאכים - מלאכי העליון.
מלחמות המלאכים בבריאה.
המלאכים שנפלו – סיפורם של המלאכים שכשלו.

המלאכים בשרות האנושות

השימוש במערכת המלאכית לרווחת האנושות ולתמיכה בתסריטים.
תפקידו של המלאך השומר הצמוד לכל אדם.
תפקידו של מלאך המוות.
רפואה מלאכית – מהי ואיך היא פועלת. 
ההתערבות המלאכית ביצירה וגילוי משאבי הטבע והמזון ותפקידם בפיתוח חומרי העתיד.

תקשור עם מלאכים

פיתוח התקשורת עם העולם המלאכי שהוסב לתדרי אוויר.
ההבדל בין תקשורת חתומה מראש לתקשורת שנבחרה במהלך החיים. 
בקשות ממלאכים – כלי לבקשת עזרה מהעולם המלאכי לתמיכה בהתפתחות.

10 מפגשים כפולים. כוללים 21 תקשורים של זאב אבירז.

עלות: 100 ש"ח עבור כל מפגש לימוד

210 ש"ח עבור התקשורים והתמלולים 

נדרש ידע בסיסי בלימודי תודעת העל

המפגשים ב ZOOM

bottom of page