דברי רפאל
העולם המלאכי בעידן האוויר

התפתחות העולם המלאכי

ההיסטוריה הקוסמית של יצירת המלאכים ככלי מחקר עבור הבריאה.
היווצרות אוגדות המלאכים - מלאכי העליון.
מלחמות המלאכים בבריאה.
המלאכים שנפלו – סיפורם של המלאכים שכשלו.

המלאכים בשרות האנושות

השימוש במערכת המלאכית לרווחת האנושות ולתמיכה בתסריטים.
תפקידו של המלאך השומר הצמוד לכל אדם.
תפקידו של מלאך המוות.
רפואה מלאכית – מהי ואיך היא פועלת. 
ההתערבות המלאכית בנושאים כמו משאבי הטבע והמזון ותפקידם ביצירת העתיד.

התשמע קולי? 

פיתוח התקשורת עם העולם המלאכי שהוסב לתדרי אוויר.
ההבדל בין תקשורת חתומה מראש לתקשורת שנבחרה במהלך החיים. 
בקשות ממלאכים – כלי לבקשת עזרה מהעולם המלאכי לתמיכה בהתפתחות.

10 מפגשים כפולים הכוללים 21 תקשורים של זאב אבירז.