top of page
  • קצר & לעניין

אוטיזם


אוטיזם הוא מענה אבולוציוני לצורך התפתחותי מבוסס מיקוד פנימי. המוגבלות התקשורתית מול הסביבה משמשת כשומר סף שמגן על המוח מפני השפעות חיצוניות. רצף האוטיזם מאפשר יכולת התכנסות פנימה ברמות שונות. ככל שהתקשורת החיצונית היא דלה יותר, כך התקשורת הפנימית חזקה יותר.


אחד מתוך כתשעים ילדים בישראל נולד עם אוטיזם ויש לכך סיבה . האנושות נמצאת בתהליך שינוי תודעתי מואץ שמאפשר לחקור ולגלות דרכים חדשות להתנהלות בעולם הארצי. רוב המבוגרים עדיין חושבים ומסיקים מסקנות בהתאם למודל האנושי הישן שמתפתח בצורה מסגרתית לינארית איטית ורגשית. הילדים לעומת זאת הם מודל חדש שנוצר עם יכולת מנטלית ואינטלקטואלית מוגברת. הם נולדים עם עצמאות מחשבתית ומתוכנתים לפרוץ את נוסחאות החיים ולהמציא חידושים טכנו-אקולוגיים. המודל החדש הוא זה שימצא את הדרך לפתור את כל הבעיות והתחלואים של האנושות כאשר פריצת הדרך תהיה השימוש במכניקת הקוונטים כבסיס מדעי שישנה את כל מה שאנחנו יודעים על הקיום הפיזי והמטאפיזי.


לאורך תקופות החיים הצטברו אצל חלק מהנשמות חסרים התפתחותיים בעקבות הרצון להשתייך לחברה ולהעתיק דרכי התנהלות מאחרים. הבחירה להיוולד עם אוטיזם מעניקה כוח להתעקש ולדבוק בתסריט החיים הנבחר כדי לאסוף רשמים ומסקנות מהמסע במרחב הארצי ללא התניות חברתיות. המוגבלות התקשורתית החיצונית והתקשורת הפנימית המועצמת מאפשרת למי שנמצא על הרצף לשמור על עצמאות מחשבתית ולהשלים חוויות לימוד עם מינימום הפרעה.


האתגרים המלווים את האוטיזם כוללים לעיתים קושי לנהל ולארגן את המחשבה והם מתמודדים עם מחשבות טורדניות ואובססיביות. הסיבה לכך היא שאוטיזם מאגד בתוכו שתי מגמות הפוכות, יכולת חשיבה לינארית איטית רגשית במודל הישן, במטרה להשלים חוויות לימוד מחיים קודמים, ויכולת חשיבה קוונטית מהירה ופורצת גבולות, המאפיינת את כל ילדי העידן החדש. יכולת המחשבה הקוונטית שהיא כאוטית במהותה, מאיימת על המחשבה הלינארית והם נאבקים בה כדי להשיג את הסדר שהם זקוקים לטובת השלמת המחקר שלהם.


הדרך לתמוך בהם היא לא על ידי ניסיון לקחת מהם את ההתמודדות אלא לאפשר להם מרחב בטוח ומקבל לחוויות הלימוד המורכבות שלהם. אפשר לעזור להם להתנהל ברמה הארצית אך לא רצוי לנסות להסית אותם מהנתיב המיוחד שלהם כדי להתאים אותם לסביבה. הם עוברים תהליכי התפתחות פנימיים, והם קשובים לעצמם ברמה שאנחנו יכולים רק לחלום עלייה. ככל שנשכיל ליצור עבורם מרחב שבתוכו הם יוכלו לקיים את המפגש המדויק שלהם עם עצמם, הם לא יצטרכו להילחם ולהיאבק.

כל מי שנולד על רצף האוטיזם חווה את המורכבות שלו בדרך ייחודית, אך המשותף לכולם הוא הרצון הבלתי מתפשר להקשיב פנימה ובזאת הם מהווים השראה לכולנו.
פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page