top of page
  • קצר & לעניין

אור יקרות


"עליכם להבין שאם ואתם רוצים להתחיל לשפר מצבים של שחקנים אשר יבקשו מכם ואין בחייהם כשם שהם אומרים אור, אין להם מספיק אנרגיה, תנסו לתת להם להבין שהם יכולים להכניס פרוז'קטורים נוספים לתוך חייהם מאחר ומי שמכבה את הפרוז'קטורים זה הם בעצמם.


הנשמות שיורדות לכאן הם יורדות עם כמויות אור גדולות מאחר וכל עולם החלום מואר באור יקרות, ויש את היכולת שלהם לעמוד ולהאיר בצורה נכונה. אך יש להבין שכאשר חלק תודעתי, נשמה, מכבה את הפרוז'קטורים שלו , מוריד את כמות האור, הוא גם לא רוצה שיראו את משחקו מאחר והוא הגיע למסקנה שכפי הנראה שהוא שחקן לא מוצלח, ושחקנים לא מוצלחים נמצאים בצל, כלומר הוא מוריד את יכולת האור הנמצאת בתוכו.


מאחר ולתת הגברה ניתן עד המקסימום שאתם זימנתם, להנמיך עד שתהיו בחשיכה מוחלטת, הבעיה הזאת לא קיימת אצלכם, אך כאשר אתם מחליטים להחשיך את הבמה, באופן אוטומטי גם אותן צ'קרות שלכם מפסיקות לקבל טעינה אנרגטית חזקה יותר והיא נחלשת, וכך נוצר מצב שהשחקן מתחיל להלך בתוך במה חשוכה יותר, כאשר גם כוחו הפיזי הולך ויורד מאחר ואין לו מספיק אור על הבמה.


לעיתים אתם יכולים לראות כאלה שניזונים מאור של במות אחרות אך אור של במות כאשר הוא נופל עליהם הוא לא מסוגל לתת להם את אותו כוח שנותן האור שלו מאחר וזה אור ששייך למשחק אחר ולתדר אחר והוא שייך לגוונים אחרים והוא שייך לבמה אחרת, ולכן מאחר ובידיים של בן אנוש בלבד לקחת ולפתוח את אותם פרוז'קטורים של אור בחייו עליו להבין שהמתג על האור נמצא אצלו."


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page