top of page
  • קצר & לעניין

איזהו עשיר

| תודעת העל | "מאחר וכל אחד שמשחק את משחקו יש בו את האגו אשר נותן לו את אפשרות הרצון להתפתח, אתם יצרתם מצב שאתם חורגים מתוך המערכות של המשחק המקוריות שהגעתם אליהן.

אתם מנסים לשחק כאשר אתם מסתכלים על שחקנים אחרים ומנסים או לחקות אותם או לעלות מעליהם .


מאחר ואתם יוצרים מצב כזה אתם מתחילים לצאת מתוך מסגרת המשחק שאתם קבעתם לעצמכם, מאחר ואם קבעתם לעצמכם משחק שאתם משחקים בו כבלויי סחבות, או משחקים בו כפושטי יד ולידכם יש אותו אחד שמשחק כשהוא בא לחוות ארמון ולחוות זהב נוצץ, ודאי הוא שאתם מתחילים להיפגע מעצם זה שאתם רואים משחק של אחרים.


אותו זה שבא בבלויי סחבות מתחיל לראות את ההתנהגות, אין לו את האפשרות לייצר את הזהב ואת אותם ארמונות מאחר והתפאורה שלו לא נמצאת בזה, אך ההתנהגות שלו בתוך המשחק מתחילה לחקות את ההתנהגות של השחקן לידו. וברגע שהוא מתחיל לחקות את ההתנהגות של השחקן לידו, הוא מפסיק לתאום בצורה נכונה עם התפאורה שהוא הגיע אליה.


אם אנו נחזור אל אותו בלוי סחבות ואל אותה תפאורה שכשם שאתם מכנים אותה דלה ועלובה ובהתנהגות שלו הוא בא לחוות את הענווה, והוא בא לחוות את הצנעה, כשם שאתם מבינים שתפאורה זאת תורמת, והיה והוא מתחיל לעלות בדרגה והצנעה נעלמת, והקנאה מתחילה באותו שחקן אשר נמצא לידו ודאי שהוא מפסיק לתרום לתפאורה ואז נוצר קונפליקט בין התפאורה לבין השחקן.


התפאורה, תמיד כשאתם יורדים למשחק, היא מותאמת לאותו חלק שאתם באתם לשחק.

כאשר מתחיל להיות הקונפליקט בין ההתנהגות של השחקן לבין התפאורה שמייצגת את המשחק המקורי שלו, אתם מתחילים לאבד את הזרימה בחייכם. אתם אינכם מוצאים בתוך התפאורה שלכם את הכוחות הנכונים כדי לייצג את אותם דברים שאתם שיניתם מתוך ראייה של שחקן אחר.

ברגע שדבר זה קורה, אותם קשיים וכישלונות מתחילים בחייכם. "פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page