top of page
  • קצר & לעניין

אש הלפיד בידי המנהיג

| תודעת העל

"כאשר חלק תודעתי אשר בתוכו קיים הערך של יסוד אש מגיע לעולם של בחירה חופשית, המטרה אשר נמצאת אצלו היא לפתח את הכלל. גם בעולמכם המנהיגים אשר נמצאים נכונים אצלכם באותן אומות אשר אתם מחלקים עצמכם אליהם, המנהיגים הנאורים מעלים את אותה אומה, הם מנתבים אותה לכיוונים חדשים וחיוביים והם מונעים את הקשיים מתוך אותה אומה.


ודאי שכאשר מנהיגים יוצרים קשיים בתוך האומות, הם לא מצליחים כחלקי תודעה של אש לבצע תהליך יצירתי נכון, מאחר והם מכניסים את החלק שאתם קוראים לו אגו לתוך אותו תהליך.

גם אותם חלקי תודעה אשר קיבלו על עצמם לפתח את חלקי התודעה החווים ברמה כוללת יכולים לסוט מדרכם כדי שהם יגיעו למצב שהם לא יוכלו לחבר עצמם אל תוך אותו ייעוד שנוצר על ידי אותה אומה.


לכן יש להבין שאם והיה ואתם תתחילו לעשות רישום של מנהיגים בעולמכם אשר יוצרים חוסר חיבור נכון לתועלת הכוללת, ודאי הוא שאתם תמצאו שהם התרחקו מאותה רמה של ייעוד והם יוצרים חוסר חיבור נכון, וחוסר חיבור זה גורף אחריו את חלקי התודעה שמצדם הם צריכים לממן את ההבנה של הייעוד של האומה שהם נמנים עליה.


כלומר אם אנו נבין את הרמה של היסוד הזה עליכם לראות שההבנה נוצרת כתוצאה מזרימה נכונה של כוח. עליכם לראות כוח כמצב שהוא מבחינת פוטנציאל, והרמה של הכיוון להפנות אותו נמצאת בידי בעל הכוח.

כל אותן אומות אשר כשלו בדרך, ודאי הוא שהמנהיגים אשר היו להם סטו מתוך היכולת הנכונה של נתינת הכוח והפעלתו." לימודי תודעת העלפוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page