top of page
  • קצר & לעניין

דת ≠ מדינה


שייכות דתית היא תחושה פנימית ובחירה אישית ולכן סגנון חיים דתי או מסורתי צריך להיות ממומן באופן פרטי לחלוטין.

את הנרטיב הדתי המאחד של העם היהודי ניתן להחליף בהרמוניה חדשה המבוססת על הגיון מעשי וקידמה.

כוחה של המדינה ברוחה, אך הרוח היהודית העתיקה מאבדת את הרלוונטיות שלה כסיבה קיומית ובמקום לאחד ולייחד היא מובילה לשנאה ופרוד.

הייעוד הרוחני של העם היהודי בעידן החדש מתבטא דרך יכולות בלתי רגילות בתחומים המשלבים מדע מחשוב וטכנולוגיה עם חשיבה אקולוגית מתקדמת.

אם נשכיל להשקיע את מירב המשאבים המדיניים בתמיכה ביזמות וחדשנות אקו-טכנולוגית, נבנה כאן כוח שהוא בעל ערך עבור כל העולם.

הדרך לשרוד ולשגשג כמדינה לא מצריכה השקעה במסורת עתיקה אלא בחדשנות ויוזמה, לכן הקדימות הכלכלית של מדינת ישראל צריכה להיות מנותבת ליצירת עתיד ולא לשימור העבר.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page