top of page
  • קצר & לעניין

האם תשוקה היא סמן דרך לכיוון הנכון?תשוקה מורכבת מחיבור של רצונות ורגשות עזים שיכולים לרומם או להפיל אותנו.

תשוקה לדבר היא סמן דרך שיכול להעיד על כיוון חיובי או שלילי.

כשאנחנו משתוקקים ללמוד ולאתגר את עצמנו במטרה להתפתח ברמה הפנימית -

התשוקה העולה בנו היא סמן חיובי וכוח יוצר!

כשאנחנו משתוקקים להשיג תשומת לב או לקדם את עצמנו ברמת החומר בלבד - התשוקה היא סמן לריגוש זמני ועקר שיוביל אותנו לבזבוז כסף, כוח וזמן יקר.

הדבר הנכון הוא לטפח בתוכנו תשוקה בריאה המופנית לתהליכי שינוי ולהתפתחות מתמדת.
 פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page