top of page
  • קצר & לעניין

המהות הראשונית"תנסו לדמיין שיש לכם חלל שחור שאין בו מאומה, ובתוך החלל הזה מתחיל להתהוות גורם שהוא מגיע משכבות שונות שנמצאות בתוך אותו חלל,

כלומר החלל מחולק לממדים שונים, וכל ממד תורם את אותו דבר לאותו דבר שמתחיל להופיע,

אנו נקרא לזה שינוי בסיסי של רטט.

כלומר אם כל החללים האלה היו רוטטים בצורה אחת, וכל אחד מאותן שכבות שלו היה רוטט בצורה אחרת, למעשה שינויי הרטט היו יוצרים באיזה שהיא נקודה עצירה, ובמקום הזה היו מתחילים להצטבר כל מיני נתונים.

כל רטט יש בו את הנתון אשר נמצא בו, ולמעשה מבחינתכם עדיין אין בו שום דבר.


ככל שאותו מקום הולך וגודל הוא מתחיל להפוך למהות מסוימת, אנו נקרא למהות הזאת -

המהות הראשונית, טרם היות האור. כאשר המהות הזו נוצרה היא הפכה את עצמה לאותו דבר שאתם מכנים אותו בעולמכם ההתפתחות הספיראלית, הספיראלה, הרעיון שלה יצר מצב של חיבור בין ממדים שונים ובין רטיטות שונות, כאשר את אותו כוח משך אותו חלק שהמהות שלו רק התחילה להיווצר כאשר הוא הגיע לחלק העליון של הספיראלה, והוא סגר בצורה כזאת את כל אותו חלל שהוא היה נתון בו.


מאחר והיו חללים מקבילים שלא היה לו קשר אליהם באותו זמן, הוא החל למצוא את דרכו כאותו דבר המכונה נחש הקסמים.

נחש הקסמים הפך את עצמו לדבר שהוא מתחיל להקיף את כל החללים שהיו חלק ממנו מבחינת התדר, והוא התחיל להטיל ביצים.

כל ביצה אשר הוטלה הרעיון שהיה טמון בתוכה היה נעוץ בתוך ה ד.נ.א של אותה ביצה, וכל אחת מהביצים האלו המטרה שלה הייתה להגיע לבשלות ולאחר מכן לפתוח את עצמה כשם שבעולמכם אותו אפרוח מנקר, ופותח את הקליפה.


אך מאותם ביצים לא יצאו אפרוחים, יצאו קרניים אשר יצרו התפתחות כוללת,

וכל ביצה יש בה את התקופה שלה, תקופת הדגירה שלה, וכל תקופה כזאת יש בה את אורך ההתפתחות - גלי הזמן, שבתקופה ההיא הם עדיין לא היו, הם עמדו מאחר ועדין לא הייתה התפתחות, ההתפתחות היא כולה הייתה פנימית לחלוטין, והיא לא זרמה על גלי התפתחות, וכל אחד מהם, אותו נחש, שם הוא נתן בתוך כל אחת מהביצים את היכולת שלה לפתח עצמה לכיוון מסוים.


תנסו לחשוב שכל ביצה כזאת היא בריאה,

ותנסו לחשוב שכל הבריאות האלה נמצאות במרווחים של ממדי יקום שונים כאשר כל אחת מהן תואמת ברטט שלה את אותו חלק שתרם למהות הכוללת שהיא הייתה, אותו נחש קסמים.


נחש הקסמים כאשר הוא יצר את אותו מצב שהוא גמר להטיל את הביצים בתוך כל קן שהוא יצר לו, הוא לקח, ופירק עצמו חזרה אל תוך המרכיבים שהרכיבו כל אחד את הביצה של עצמו".


מתוך תקשור 24 - לימודי תודעת העל

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page