top of page
  • קצר & לעניין

חונכות

"עליכם להבין שעצם המילה חינוך, היא כבר כפייה, מאחר וכאשר אתם יוצרים חינוך אתם לא יוצרים חונכות, אתם יוצרים חינוך. כאשר אתם מנסים לבטא את המילה חינוך, אתם לוקחים מסגרות ומכניסים את כולם לאותה מסגרת, כאשר המושג של חינוך הוא אחיד לגבי כולם, ואלו אשר לא מוכנים לקבל את אותם מסגרות אתם יוצרים כניסה לתוך גופם באמצעות סמים כדי לאלץ אותם לקבל את המסגרות האלו, וזאת כפייה לשמה כשם אתם יודעים זאת. המושג חונכות הוא נכון יותר מאחר והוא נותן אפשרות לזה שאתם חונכים אותו, לבצע את יכולותיו כאשר אתם תומכים בו ,לא כאשר אומרים לו, נו, נו, נו, לא ככה כתוב, ולכן יש הבדל גדול בין חינוך לחונכות.

מבחינת תודעת העל, המושג של חינוך בצורה שהוא נמצא בעולם החלום, הוא לא תומך ביכולת ההתפתחותית של הסרטים האישיים שלכם, מאחר ותודעת העל לא יכולה לבטא את עצמה דרך כפייה."
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page