top of page
  • קצר & לעניין

חיים בסרט"כאשר אתם נמצאים מחוץ לעולם החלום אתם נמצאים במציאות שהיא שונה לחלוטין מאחר והיא מציאות מתמשכת, היא לא מציאות שאתם יוצרים בעולם החלום שלכם שדבר מסתיים ודבר מתחיל.


המציאות בעולם האמיתי היא מציאות אחידה מלאה, כלומר אם היינו משווים זאת לדברים הנמצאים בעולמכם הוא כאותו אחד אשר יוצר סרט בעולמכם ובראשו נמצא כל התסריט וכאשר הוא מתחיל לצלם את אותם חלקים הוא מצלם אותם קטעים, קטעים, קטעים, כלומר אותם קטעים קטעים בסיכומו של דבר מתבצעים כתסריט אחד שלם אך הוא בראשו מראש נמצא כל התסריט והוא יודע מה הולך להיות בעקבות מה.


כאשר אתם יוצאים אל המישורים הגבוהים ומחזירים את הדרכון (הגוף הפיזי) כשם שאנו אמרנו, אתם לא מאבדים את הקשר עם העולם הזה מאחר ואתם מחכים לזמן הנכון כדי להופיע במלוא הדרכם שוב על במת משחק ולהתחיל לשחק אך ברגע שאתם נמצאים בחלק העליון במישורים הגבוהים אתם רואים את כל עולם החלום כמציאות משתנה ולא כמציאות מתמשכת, וזה ההבדל הגדול.

מאחר ומציאות מתמשכת יש בה את הכל ומציאות משתנה שייכת למסגרות אשר מסתיימות ומתחילות".לימודי תודעת העלפוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page