top of page
  • קצר & לעניין

יוצאים מגדר הרגיל


"כאשר קיים תהליך שנמצא בתוך התסריט ובנקודה מסוימת מישהו רוצה לשנות את מינו או לחילופין הוא רוצה לבצע מצבים של תסריטי חיבור עם מישהו עם אותו מין, זה דבר שנמצא בתוך מסגרת החוויה שלו. אתם לא צריכים לתקן אותו, אתם תתקנו את עצמכם בזה שתבינו שהוא עושה את התסריט שלו.


כל אלו שמגיעים, כשם שאתם מכנים זאת, עם סטיות מהנורמה, הם כבר חוו את כל המערכות, כלומר הם כבר חופשיים לבחור מה שהם רוצים וכיצד הם רוצים לבצע את תסריטם, כלומר אלו נשמות שהם גבוהות יותר, אלו לא נשמות שנמצאות באמצע לימודם אלא לקראת סוף לימודם, ומאחר והמערכות האלה הם לוקחים על עצמם כבר להשתמש הרבה יותר בהרמוניה בתוך התסריטים שלהם הם גם דורשים את ההרמוניה הזאת מסביבתם.


למעשה התודעה שלהם שונה מהתודעה של היתר מאחר וההרמוניה אצלם היא הרבה יותר גבוהה. זאת גם הסיבה שהם לא כל כך אלימים, הם יותר חברותיים אחד עם השני, לא מכיוון שהסטייה מחברת אותם, מאחר וההרמוניה מחברת אותם. התודעה שהם באו להוריד אלינו זאת תודעה של חיבור, של קבלה הרמונית והדבר הזה הוא דבר שהם יוצרים אותו.


אתם תראו את זה יותר ויותר, מאחר וזה מעיד על חופש הבחירה. לא ברמה הרגשית, אלא ברמת החיבור הרעיוני. והדבר הזה הוא אחד מהסימפטומים של היפרדות ממערכות הדת. היינו מציעים לכם להסתכל על זה כשלבים שמוליכים אתכם כאנושות קדימה לקראת זה שאתם תהיו הרבה יותר חופשיים מבחינת חיבורים, כאשר הדת לא מעיקה עליכם ולא מחייבת אתכם. הדבר הזה מביא אתכם למצב, שבשלבים העוד יותר קדימה ,אתם כבר תוכלו להבין, שאתם יכולים לבחור את בני או בנות הזוג, בהתאם לרמת הכדאיות והנוחות והחיבור המחשבתי ולא בהתאם לזה כיצד הם נראים כל כך." לימודי תודעת העל
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page