top of page
  • קצר & לעניין

ילדי הקריסטל והאינדיגו

| תודעת העל | "הילדים אשר נולדים היום אצלכם וכבר תקופה יותר ארוכה אחורנית, אלו אותם חלקי תודעה שהם לא רוצים לקחת ולשנות את המשחק שהם חתמו עליו.

הם לא מוכנים להסיר אחריות מעל המהלך שהם לקחו על עצמם, כאשר הם לקחו את הדרכון לרדת לעולם החלום. הסיבה לדבר הזה היא אותה סיבה שחלקי תודעה שהם מפותחים והבינו היטב את העולם של החלום, מנסים להכניס את העולם האמיתי אל תוך העולם הזה. דבר זה נתקל באותם התנגדויות מאחר והם אינם מוכנים לקבל את המסגרות שאתם בניתם בתוך עולם החלום.


אותם ילדים שאתם היום פוגשים בהם ואתם מכנים אותם קריסטל או מכנים אותם אינדיגו, למעשה שני הסוגים האלה הם אותם חלקים שבאו לעורר את עולם החלום מחלימתו. הסיבה לירידתם היא סיום התקופה של עולם החלום והרצון להתחיל לתת הערה חזרה לכל החולמים אשר נמצאים. יש לראות היום שאותם ילדים שיש להם את האחריות לגבי המשחק שהם לקחו על עצמם, והם מודעים לכך שנטילת אחריות היא דבר שמלווה אותם מהעולם האמיתי אל עולם החלום, הם לא נותנים בקלות לשחקנים מהצד להיכנס לתוך במת המשחק שלהם. מאחר ודבר זה היה נהוג אצלכם ואתם יצרתם את אותם מצבים של תלות אחד בשני, ודאי הוא שכאשר אתם נתקלים בשחקנים עצמאיים הם לא מוצאים חן בעיניכם, מאחר והם לא יוצרים את אותו תהליך שאתם מודעים לו ואתם חיים איתו. אך יש לראות את ההבדלים בין סוג אחריות אחד למשנהו. כאשר האחריות היא טוטאלית השחקן משחק בצורה מדויקת את היכולת שהוא הגיע איתה ואין בו שום רצון לבטא יכולות שאינן קיימות בתסריט שהוא ירד איתו. ברגע שאתם מזהים דמות שהיא עצמאית לחלוטין, ואינה מוכנה לקבל תוצרי משחק של אחרים, אתם תזהו בו את העצמאות הטוטאלית. אחריות זו הינה אחריות שנמצאת אצל אותם ילדים אך לא אצל כולם. ההבדל בין אחריות זו לאחריות אחרת היא בהבדל בין שני סוגי הילדים. הילדים שאתם קוראים להם אינדיגו ירדו עם אחריות לגבי התהליך של המשחק כשהם פתוחים להכניס פנימה דברים נוספים שלא פוגמים במהלך המשחק. כלומר והיה ואותו חלק שהם לוקחים לעצמם אינו יוצר שינוי במהות של התפקיד שהם ירדו אליו, הם זורמים איתו. דבר זה מקל אומנם עליכם מאחר ואתם רואים, שכשם שאתם אומרים, יש להם אוזן קשבת לדברים מסוימים. אך אלו אשר הם נמצאים באחריות טוטאלית(ילדי הקריסטל), הם לא מוכנים להקשיב לשום דבר שמשנה את תהליך המשחק האישי שלהם. כי כאשר הם ייקחו וישנו חלק מהתהליך או לחילופין הם ייקחו משהו אפילו אליהם, הוא שוב דבר אשר נראה בעיניהם חורג וחריג מתוך אותו מהלך שהם חתמו עליו, ולכן הם הרבה יותר מבחינתכם קשים לטיפול. הצעתנו לגבי דבר זה היא להניח להם מאחר ובכל מקרה המשחק שלהם הוא משחק מושלם ויש להם עצמאות ואחריות מלאה על כל תהליך המשחק." לימודי תודעת העל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page