top of page
  • קצר & לעניין

מאינסוף לסוף


| תודעת העל |

"כאשר אותם חלקי תודעה שיצאו מתוך הליבה החלו את דרכם, רבדים שונים של רצון היו נמצאים בהם. כי אם הרצון שהיה בהם היה רצון אחיד, ההתפתחות לא הייתה יכולה להתהוות.


כאשר סקרנות החלה לבצבץ בתוך אותם חלקי תודעה, דבר זה עדיין אינו מספיק כדי לבטא התפתחות. כשם שאתם יודעים בעולמכם באם אתם מגלים סקרנות לדבר מסוים ואתם אינכם יוצרים פעילות כדי לספק את אותה סקרנות, אתם נשארים עם אותה סקרנות בלתי מסופקת וסקרנות זו שנולדה לא מספקת לכם המשכיות. לכן היו צריכים לתת תבלין נוסף כדי שיהיה רצון לייצר המשכיות של הסקרנות. ואותה מילה היא הישגיות.


כאשר ההישגיות החלה לפעום יחד עם הסקרנות, אותם חלקי תודעה היו מסוגלים להתחיל לצאת לדרכם כדי לבטא את אותו מהלך שנוצר לצורך התפתחות. מאחר ואתם נמצאים חווים בעולם אשר נוצר לצורך הבנת מסגרות, נוצר מצב בתוך תודעת העל לבחון דבר שלא היה בו מעולם .

אם אתם יודעים שכל המערכת הבריאתית עובדת על מצב של חוסר מוות והמשכיות, נוצר מצב שכדי לבטא התפרצות של סקרנות, יש והיה לתת לידי אותם תתי חלקים שהגיעו את היכולת לבחון מצב סופי. מאחר והם הגיעו מתוך ידיעה שאין מושג של מוות ואין מושג של סופיות, אלא התפתחות מתמדת, יצרו עבורם את העולם שאתם חיים בו.


כי יש להבין שמסגרות הינן בנות מוות. מאחר ומסגרת תמיד יוצרת בסיכומו של דבר את סיומה והיא מתפרקת ולכן אין מסגרת של אלמוות, יש רק מסגרות שמסתיימות."


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page