top of page
  • קצר & לעניין

מאלוהי לאנושי

כל אחד מכם הוא חלק עצמאי שמסוגל להיות הכול וגם לא כלום. מאחר וכל הבריאה הזאת בנויה על התפתחות, היא בנויה על לא כלום,

מאחר והתפתחות הוא דבר בפוטנציאל, ואתם חלק מהפוטנציאל. כאשר אתם מממשים אתם הופכים למשהו, כאשר אתם לא מממשים אתם לא. כאשר אתם יורדים לעולם אתם בונים את עצמכם מכלום, כלומר אתם יוצרים מצב שאתם מתחילים למלא את הפוטנציאל בדברים המתאימים לכם. ברגע שאתם ממלאים את זה בדברים אתם מתחילים לחיות כחלק תודעה.

כלומר אתם למעשה נמצאים ברמה של פוטנציאל כמאומה, אתם צפים על פני מערכת גדולה, ואתם לא חשים, ואתם לא אוהבים, ואתם יודעים, כלומר יש בכם ידיעה כוללת. אך כל אחד מכם הוא בנוי בצורה כזאת שהפוטנציאלים שאפשר להעמיס עליו ולתת לו

הם שונים אחד מהשני, כי אם הייתם כולכם אותו דבר הבריאה לא הייתה מתפתחת

מאחר ולא היה שינוי של פוטנציאלים, היה פוטנציאל אחד בלבד.


ולכן כאשר אתם מחליטים לרדת לכאן מתחילים להטעין אתכם באותם דברים,

ובאותם סרטים, ובאותם זיכרונות, ובאותם כל הדברים שאתם חיים פה ברמה של האנושיות,

אז הופכים אתכם לאנושי. תודעת העל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page