top of page
  • קצר & לעניין

מחשבה חדשה


| תודעת העל | "כאשר אתם מתחילים מערכת של מחשבה, ואתם מצליחים לבצע ניתוק מתוך מסגרות קיימות אשר נמצאות אצלכם, נסו לוותר על אותם זיכרונות כיצד דבר ניתן להיעשות.


מאחר וכל דבר אשר אתם יוצרים, ורוצים ליצור במחשבתכם יש בו תכונות רבות וצורות רבות של ביצוע, ומאחר ואתם נמצאים נעולים על מסגרות, ודאי שאתם לא בוררים סוגים רבים של אפשרויות אלא ננעלים על אותם סוגים של אפשרות ביצוע המוכרת לכם.


דבר זה הינו אותו דבר המנחה גם את אותם דברים שהדתות בעולמכם יצרו ובכך הן לא מסוגלות להתפתח מאחר והתפיסה שלהן לגבי כל דבר נעוצה במסגרות קיימות.


מאחר ומסגרות אינן קיימות בעידן החדש שאתם הולכים אליו, ודאי שברגע שאתם יוצרים נקודות של מסגרות אתם יוצרים חוסר התפתחות נכונה של העידן החדש מאחר והוא עובד על ראייה שונה.


המצב של ברור הוא אותו מצב שקובע לכם דרך, המצב של חוסר ברור הוא אותו מצב שאתם מחפשים את הברור אשר נמצא אצלכם.


כאשר אתם יוצרים מצב שאתם חייבים לבדוק בעצמכם מה אומרת המסגרת ומה הפתרונות שאנו יכולים למצוא כבני אדם כדי לפתור את אותו דבר או כיצד לייצר את אותו דבר, ודאי הגמישות מתחילה להיכנס אל תוך מחשבתכם."פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page