top of page
  • קצר & לעניין

מימוש הייעוד הנשמתי
מהי נשמה?


הנשמה היא הוויה רוחנית, היא תוצר של תודעה נצחית. מתגשמת בחומר למטרת למידה וכשמסתיים השיעור חוזרת למקורה.

היא ייצוג של ישות המכונה ליבה השוהה במרחבים הגבוהים בבריאה. הנשמה יורדת בשליחות הליבה לעולם הארצי כדי לחקור אדמה.

מהי בריאה?


בריאה היא שדה של מחקר אנרגטי המתנהל במרחב קוונטי ותיאורטי. בתוכה קיימים מישורים ורבדים המורכבים ממגוון רחב של תדרים.


עולמנו הוא מרחב של ניסוי וטעיה

לתדרים של אש מים ואוויר עם אדמה. המסקנות המתקבלות הן מידע שנטמע בגלי ההסתברות המפתחים את הבריאה.


מהו ייעוד?


כשליבה שולחת מתוכה נשמה לממד הארצי למטרת חקירה, היא מציידת אותה בכלים ומידע כדי לאפשר לה ללמוד בקלות ובטחה.


הנשמה את הגוף והנפש עוטה בעזרתם היא חשה וגם מרגישה. כשעולה הרצון להשיג מטרה סוף המעשה במחשבה תחילה.


לכל נשמה תסריט מתאים המלווה אותה במשחק החיים. התסריט מוגדר באופן מהותי, ומהווה עבורנו יעוד נשמתי.


התסריט ממומן באנרגיה מוגבלת, על מנת לוודא שלא נסטה מהדרך. בחירות הנוגדות את מטרת הנשמה מחלישות, מעייפות ומייצרות מחלה.


חברים למשחק:


הנשמה בוחרת טרם הירידה להציב על במת המשחק תפאורה הכוללת את כל נסיבות החיים שנועדו לאפשר תהליכים נבחרים.


כדי לחיות בהרמוניה ולקבל עזרה היא בוחרת בקפידה חברים ומשפחה את כולם היא בחרה במכוון ומראש וזורמת בקלות עם מי שבאותו ראש.


אחרים יציבו עבורה אתגרים מעצם העובדה שממנה הם שונים.

בעזרתם היא תכיר מצבים חדשים ותסיק מסקנות על חיבורי הפכים.

הדרך לאושר:


כדי לאפשר לנשמה לממש יעודה נקשיב בקשב רב לרצונה, הוא עולה מתוכנו כמחשבה בהירה שאינה מופרעת על ידי הסביבה.

רצון הנשמה הוא לנסות ולתהות, לחדש, לממש ולהעז לשנות. לפרוץ דרך ולשבור הרגלים להשכיל להחכים ולהשתנות מבפנים.


כשבאומץ נדבוק ברצון הנשמה

אתגרי החיים יהיו מלווים בסקרנות ועניין בקלילות ושמחה והדרך לאושר תהיה אז סלולה.


המידע מתוך קורס תודעת העל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page