top of page
  • קצר & לעניין

מציאות מדומה


"אתם נמצאים בעולם שאתם יכולים לכנות אותו כעולם שהוא דמיוני. מאחר והדמיון שלכם יוצר את המציאות שלכם וכאשר אתם מקבלים את אותם מיידעים מכל אלה שמנסים להביא לידיעתכם שדמיון יוצר מציאות, אתם יוצרים מציאות דמיונית. כלומר, היא נראית לכם כאותו חלק שאתם חיים בו שהוא בעולם המציאות אך למעשה הוא עולם אשלייתי.


מאחר ואתם יצרתם מצב שאתם החלתם לבנות מסגרות בתוך עולם שהוא אשלייתי, מאחר והוא עולם שיש בו סיום, ודאי הוא שכשם שאתם יודעים התחלתם לחשוש מלאבד את אותם מסגרות שבניתם. כאשר מאבדים את המסגרת אשר בונים, ולמרות שהיא סיימה את תפקידה נאחזים בה, אותה מסגרת היא נוצרת כמצב עכשווי שהוא למעשה מוות מהלך.

מאחר והיא סיימה תפקידה, היכולת שלכם להתפתח בתוכה הסתיימה, וברגע שיכולת זו הסתיימה ואתם לא פותחים את אותה מסגרת ויוצרים לכם המשכיות של מסגרת חדשה, אתם בעולם שאתם חיים בו, למעשה עוצרים את התפתחותכם.


כאשר אתם יורדים ונכנסים לתוך עולם אשלייתי, כל מה שאתם רואים בעיניכם אתם יכולים לשוות אותו לבועת סבון שנותנת לכם את האפשרות לשחק את אותו קטע משחק שאתם ירדתם לצורכו, וברגע שאתם מסיימים את המשחק אותה בועה נעלמת לכם, מאחר והיא לא תורמת יותר אל תוך המשחק שאתם באתם לשחק אותו.


ברגע שאתם יוצרים מצב שאתם מבינים את רעיון האשליה אשר נמצא בתוך עולם שאתם נמצאים בו, ודאי הוא שאתם יכולים להתחיל לשחק בתוך העולם הזה ולא לחיות את העולם הזה."
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page