top of page
  • קצר & לעניין

מרוח לחומר


"כאשר אתם לומדים מודעות או כאשר אתם עוסקים בנושא אשר אתם קוראים לו רוחניות,

אתם מתחילים לעשות הבדלה בין המערכת החושבת החומרית לבין המערכת המבינה הרוחנית.


כאשר המצב הזה נמצא בצורה מאוזנת,

אתם מבינים ברוח כיצד להתנהג בחומר,

אך כאשר המערכת הזאת מנותקת,

אתם עובדים בחומר ואחרי זה מתחילים לבדוק, והיה והיו תקלות, ברמה גבוהה יותר,

מדוע הייתה התקלה או מדוע היה חוסר הצלחה.


כאשר המודעות היא נכונה והיא יוצרת את אותו מצב שהרוח שלכם ברמה של הבנה מובילה את החומר,

לא תיתקלו באותם דברים של חוסר הצלחה,

מאחר ויכולת ההצלחה ברמת הרוח היא היכולת הגבוהה ביותר אשר קיימת אצלכם

למרות שמאחר ואתם נמצאים חווים ברובד שהוא חווה ארציות ורמת דחיסות גבוהה,

אתם לא מבינים את ההתייחסות הנכונה בין המערכת המפעילה לבין המערכת המבצעת.


המערכת המפעילה היא רמת הרוח המערכת המבצעת היא הרמה של החומר אצלכם,

ככל שהמודעות שלכם הולכת ועולה,

תודעת העל מצליחה לתת לכם את יכולת הביצוע הנכונה יותר,

יש מצב שככל שאתם עולים מבחינת הגמישות מבחינת בדיקת מערכים,

כך תודעת העל יכולה לממן לכם בצורה נכונה יותר את העשייה שלכם באותו מקום שאתם נמצאים בו".מתוך השיעור הראשון של קורס תודעת העל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commenti


bottom of page