top of page
  • קצר & לעניין

ניצחון

"כאשר ניצחון מושג והוא מושג דרך אגו בלבד בעולמכם, ניצחון זה הוא לא ניצחון אשר יש בו תהליך בונה. יש בו סיום נכון אך אין בו תהליך בונה. כאשר תהליך בונה נמצא, אתם יכולים במבט לאחור להתחיל לראות כיצד דבר תמך בדבר תמך בדבר עד שהגעתם לפסגה.


לעומת זאת כאשר האגו יוצר את הניצחון הוא לא יכול לתת דין וחשבון לעצמו כיצד הוא הגיע לניצחון,

הוא חוגג את הניצחון בפסגה והוא לא משתמש בתהליך של הניצחון כדי לבטא בו ניצחונות נוספים.

אתם יוצרים בצורה הזו שכאשר הניצחון מובל על ידי האגו, מצב שאתם נאבקים כל פעם מחדש כדי להגיע לפסגת הניצחון.


כאשר אתם יוצרים זאת מתוך מבט ומתוך הבנה של תהליכים אשר תרמו ואשר יצרו חיבור ותשלובת של יכולת אחת שהגיעה לידי זה, תודעת העל מסוגלת לתת לכם על ידי התחברות זו את פריצת הדרך לכיוון ניצחון נוסף כאשר יהיה מנוע מכם לחוות את אותם תוצרי קשיים שהיו בעת השגת הניצחון הראשון.

כלומר השגת הניצחון הראשון כאשר היא מובנת, היא נותנת לכם קפיצת דרך לעשות את הניצחון השני בצורה קלה יותר.

אם היינו מנסים לתת לכם את הדוגמא הבאה, היינו אומרים שהניצחון הראשון הוא בגדר טיפוס על הר שהוא במצב ראשוני, יש בו מכשולים שאתם צריכים ללמוד אותם בעת הטיפוס, למדתם התגברות על מכשולים, אותם מכשולים שנמצאים בהר השני נעברים בקלות ואליהם נוספים מכשולים חדשים שאתם לומדים שוב להשתמש בהם ולעבור אותם, ובהר השלישי גם המכשול הראשון וגם המכשול השני כבר נעברים בקלות.


ככול שאתם הולכים ועולים ברמת החיים וההבנות, כל מצב של ניצחון שאתם לוקחים לעצמכם בצורה נכונה, הוא אותו מצב שמקל עליכם על הניצחון הבא, ומקל שוב על הניצחון הבא, ובסיכומו של דבר כאשר אתם תגיעו לניצחון האחרון שהוא אותו ייעוד סופי של תודעת העל שלקחתם ואתו שיחקתם את משחק הלימוד וההתפתחות, יהיה הקל ביותר".


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page