top of page
  • קצר & לעניין

נפיצות האור


"כאשר החלה הבריאה, וכאשר אותם חלקים אשר יצאו ופתחו את מערכת הסקרנות ההתפתחותית היו בגדר הפריצה הראשונית, כמויות קטנות יותר של חלקי תודעה היו במצב שהיו מסוגלים לייצר את ההתפתחות הראשונית ובעקבותיהם המשיכו היתר את תהליך ההתפתחות.


אתם יכולים לנסות לראות זאת כנקודת אור אשר מתחילה ולאחריה היא עוברת מנסרה אשר בעולמכם מפרקת את אותו אור לקשת הצבעים.

האור הראשוני הוא רצון ההתפתחות, ואילו המנסרה מהווה את הסקרנות אשר מחלקת את היכולות ההתפתחותיות לרבדים שונים ולמישורים שונים ברחבי הבריאה.


יש להבין שכאשר אתם יצאתם, כשם שאמרנו, אתם פורקתם לחלקים של יסודות שונים,

מאחר ואם והייתם נמצאים כיסודות מושלמים, הסקרנות ותחושת החוסר לא הייתה קיימת,

ודאי שכל אחד מכם יוצר מצב שהוא מחפש להשלים את מה שהוא חסר.

אם אתם מבינים שאתם כחלקי תודעה, ובמקום שאתם נמצאים בו נקראים אתם כנשמות,

ודאי הוא שכל אחת מהנשמות אשר אתם מהווים, יש בה את החלק של היסוד והוא מחפש את השלמות"


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page