top of page
  • קצר & לעניין

נשמות מפותחות יותר ופחות"מאחר ואתם כשחקנים, כל אחד מכם ירד עם מטרה שהוא רוצה להשיג אותה מתוך זה שהיא תורמת להתפתחות הבאה שלו, יש להבין שכל אחד מכם נמצא בשלב התפתחותי אחר.


כשאתם אומרים שכל אחד מכם רואה בעיניים אחרות את עולמו, דבר זה נובע לא מתוך משקפיים או מתוך עיניים, הוא נובע מתוך סוג התפתחות שונה שהיא תוצר של הישגים שונים במהלך המשחקים שירדתם אליהם. כלומר אתם לא זהים ברמת ההתפתחות, למרות שלעיתים אתם מוצאים כאלו שהם משתווים אליכם מאחר ושחקנים יש רבים ומשחקים ובמות יש רבים, אך עליכם להבין שיש הבדלים בין אחד לשני.


כשאתם מנסים לחפש זאת על ידי זה שאתם קובעים שיש נשמות גבוהות יותר או נמוכות יותר, למעשה אתם מבדילים בראייה הארצית שלכם בין מצליחן גדול ובין מצליחן פחות גדול, כלומר ברמה הפיזית קל לכם למדוד את ההצלחות.


ברמה הנשמתית, אתם לא יכולים ליצור את ההבדלה הזאת מאחר ואתם אינכם יכולים לחדור אל תוך תודעת העל של מישהו אחר, מאחר והוא מאבד את היכולת העצמאית שלו. לא ניתן לחדור לתוך חלקי תודעת העל שלכם אחד עם השני כדי לוודא סוגים של התפתחות לאורך המשחקים. אתם יכולים לוודא זאת רק דרך ראייה ארצית, ודבר זה הוא נותן לכם רק את רמת המשחק ולא נותן לכם את הרמה של סוג השחקן"פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page