top of page
  • קצר & לעניין

סוף מעשה בהבנה תחילה

כאשר אתם לומדים מודעות או כאשר אתם עוסקים בנושא אשר אתם קוראים לו רוחניות,

אתם מתחילים לעשות הבדלה בין המערכת החושבת החומרית לבין המערכת המבינה הרוחנית.


כאשר המצב הזה נמצא בצורה מאוזנת, אתם מבינים ברוח כיצד להתנהג בחומר,

אך כאשר המערכת הזאת מנותקת, אתם עובדים בחומר ואחרי זה מתחילים לבדוק, והיה והיו תקלות, ברמה גבוהה יותר, מדוע הייתה התקלה או מדוע היה חוסר הצלחה.

כאשר המודעות היא נכונה והיא יוצרת את אותו מצב שהרוח שלכם ברמה של הבנה מובילה את החומר, לא תיתקלו באותם דברים של חוסר הצלחה, מאחר ויכולת ההצלחה ברמת הרוח היא היכולת הגבוהה ביותר אשר קיימת אצלכם. לימודי תודעת העל
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page