top of page
  • קצר & לעניין

קלידוסקופ התודעה אנושית


התודעה האנושית


היא מאגר הכולל גלים של אינפורמציה מנטלית,

המגיעה מהמודעות האישית של כלל בני האדם.

האינפורמציה כוללת את התהליכים ואת המסקנות מהתהליכים בממד הארצי.

התודעה הכוללת מוזנת און ליין ובאופן רציף מהמודעות האישית של כל אחד מאתנו.מודעות


המודעות שלנו מורכבת ממערכת הנפש ומערכת הרוח. (נשמה היא מערכת הפקודות של שניהם)

הנפש אחראית על החוויות ברמת הרגש וההנאה, הרוח אחראית על החוויות ברמת המחשבה וההבנה.

שתי המערכות האלה חשות את החומר. הנפש מרגישה אותו, והרוח לומדת אותו. הן מתרגמות את החוויה הפיזית המשישה לתהליך התאורטי המרכיב אותו.המודעות מזינה את התודעה וגם ניזונה ממנה


בעזרת המודעות שלנו אנחנו מושכים מהתודעה הכוללת הבנות בנוגע לעולם החומר,

וזאת בהתאם למצב הרוח שלנו באותו הזמן. כך אנחנו מגבשים תפיסת עולם ומשנים את המודעות שלנו. כשהמודעות שלנו משתנה, אנחנו מתנהלים בצורה אחרת ומזינים את התודעה הכוללת במסקנות חדשות.איך מושכים מידע מהתודעה הכוללת?


המסקנות שנרשמות בתודעה האנושית מתורגמות לגלים אלקטרומגנטיים הנושאים מידע. כשמחשבה שלנו מייצרת שיווי תדר עם גל מסוים בתודעה האנושית, היא מתחברת אליו, לטוב ולרע. גל שמתחבר למסה קריטית, מתגבר על גלים אחרים ומשפיע על כיוון התודעה האנושית כולה.

בגלל שהמודעות האישית מזינה את התודעה הכוללת, כולנו מחוברים, משפיעים ומושפעים. כולנו תורמים לתהליכי בנייה, שינוי והרס של התודעה האנושית כוללת.

ככל שנשכיל, נתפתח ונפתח מודעות ערה לידע הקיים בנו ומסביבנו, התרימה שלנו לתודעה האנושית תהיה פרודוקטיבית עבור הכלל.איך נראית התודעה הכוללת?


אם היינו מתבוננים במרחב של התודעה האנושית, לא היינו רואים שום דבר פיזי,

רק אנרגיות מרצדות המתהוות לצורות גאומטריות שונות, בדומה לקלידוסקופ.

התנודות המשתנות של הגאומטריות הן תוצר של המהירות ורמת הדחיסות של האנרגיות.

הגאומטריות מפיקות גוונים של צבע הנובעים משלושת האלמנטים המרכיבים חומר: אש, מים ואוויר.

גווני האדום נובעים מאלמנט האש = רצונות גווני הירוק נובעים מאלמנט המים = רגשות גווני הכחול אוויר = מחשבות

יתר הגוונים הם תוצר של החיבורים בין שלושת האלמנטים.התודעה הקוסמית


מה שעולה ממאגר התודעה האנושית כלפי מעלה, לממדים הגבוהים יותר,

הן רק המסקנות מהחוויות והתהליכים באדמה ולא התהליכים עצמם.

בממדים הגבוהים אין זמן לינארי ואין חוויה תהליכית ברמת דחיסות הקיימת אצלנו.

לא לא ניתן לאחסן מידע לינארי בממד קוונטי,

לכן התודעה האנושית כשהיא מתורגמת לתדר הקוסמי, כוללת מסקנות ללא התהליכים עצמם.

המסקנות משתבצות במאגר המידע של תודעת העל מחשב קוונטי בריאתי,

וממלאות את ה"ספריות האקשיות" שהן מאגרי מידע נשמתי פרטני.

הנשמות ברחבי הבריאה, גם אלו שלא מתגשמות בעולם הארצי,

משתמשות במאגרי המידע הקוסמיים כדי לחשב את מסלול ההתפתחות ההמשכי הנדרש למסען.


ההנחיה הרוחנית שאומרת שעלינו לקחת אחריות על המחשבות שלנו,

מתבהרת לנוכח ההבנה שכולנו מאוחדים על יד התודעה הכוללת.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page