top of page
  • קצר & לעניין

רמת התקשור

"אם אתם יודעים שיש בעולמכם שוק שמציע סחורה שאתם קוראים לה מובחרת, ואילו יש כאלה שאתם קוראים לה סוג ב', ודאי הוא שכל אחד אשר צינור הדרכתי נפתח עבורו, הוא חתם למעשה על אותו מישור שהרטט שלו זהה לרטט של אותו שחקן.


לא תראו שחקן שהרטט שלו גבוה שהוא מחובר למישור שנותן פירות סוג ב' וההיפך. אבל ככל שאותו שחקן הרטט שלו הולך ומתעדן בעקבות מודעות עולה ובעקבות השקעה של כסף בפיתוח העצמי, והרטט שלו מפסיק להיות דומה לרטט של המישור שהוא חתם עליו, מתחלפת החתימה.


כלומר בתקופות מסוימות אתם יכולים לראות אלו אשר צינורות נפתחו אצלם שהם נמצאים מקבלים מידע מסוג אחד, ולאחר תקופה אתם יכולים לראות למצוא שאותו אחד מקבל מידע מסוג אחר.


הדרך היא דו צדדית, כלומר גם גבוה יכול להיהפך לנמוך, והיה ואותה אנרגיה של כסף מתחילה אצלו להיות מושקעת לא בפיתוחו אלא בחפצים, ולהיפך, אותו אחד שהיה בחפצים ברגע שהוא מפתח את הרטט ועובר לפיתוח עצמי גם צינור התקשור שלו הולך ונהיה מעודן ועולה למישור גבוה יותר של הדרכת מידע.


ככל שרמת התקשור הולכת ועולה, הרעיון התיאורטי שבה מבחינת הראייה נהיה גדול יותר ואילו אותן הצעות של עשה ולא תעשה מפסיקות להיות. וזה אומר שככל שהרובד של המישור ההדרכתי שאתם מדברים אליו הוא גבוה יותר, הוא פחות מציע הצעות ונותן יותר הבנות, ופחות יוצר מצב שאתם יכולים לפגוע בבחירה החופשית אשר נמצאת אצלכם.


כאשר אתם פוגשים את אותם אלה שצינורות פתוחים אצלם ואתם מוצאים שהם מבטאים את דבריהם בצורה כזו שהם מבטאים אילוצים לגבי מהלכי חיים, עליכם להבין שהם עדיין נמצאים בתוך שוק אשר נותן פירות לא מובחרים, כלומר יש את הפירות יש את האפשרות לדעת, אך הדרך שהיא ניתנת היא דרך שהיא פחות מעודנת ופחות, כשם שאתם אומרים זאת, אטרקטיבית."

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page