top of page
  • קצר & לעניין

שינה תחת השפעת סמים"ברגע שאתם הולכים לישון ושמים ראשכם על הכר ועיניכם נעצמות, והשינה אוחזת בכם, אותו חלק שלא נותן לכם לייצר תקשורת החוצה הולך לישון גם כן, כלומר השומר נעלם ואז אתם מתחילים לראות חלומות כאשר אתם ישנים.


החלומות שאתם רואים, הם למעשה המציאות והעולם האמיתי. מאחר וכאשר אתם מנתקים עצמכם מהמשחק אתם כמו השחקן בתיאטרון המסיים את משחקו, לובש את בגדיו הרגילים והולך לעשות את מה שהוא באמת רוצה לעשות, לשתות קפה בהפסקה, לפגוש חברים, וכל מיני דברים שלא קשורים למשחק שלו.

כשאתם נמים את שנתכם אתם כאותו שחקן שסיים את המשחק והלך לחבריו, ואז אתם יכולים באותה דרך של תקשורת להתחיל לחפש בסיפריות (מאגרי המידע של הנשמה) דברים שיכולים לעזור לכם במערכת המשחקת כאשר אתם תקומו שוב פעם.


כאשר אתם נמצאים תחת השפעת סמים למעשה אתם סגורים במעטפת.

אותם סמים משפיעים על המצב של יכולת ייצוא עצמכם כלפי חוץ והוא סוגר את עצמכם כלפי פנים.

אותם אלו שחולמים תחת השפעת סמים הם לא מסוגלים לצאת מתוך הרובד שלכם ולעלות למישורים הגבוהים ואל אותו מקום של תודעת העל.

הם עולים עד למישור אחד גבוה יותר (ממד רביעי) והם שם יכולים לפגוש את אותם רוחות ואותם היתולים, אין להם את היכולת לצאת מתוך הרובד מאחר והסמים סוגרים אותם.


מצד שני אלו אשר חולמים ללא השפעת זו הם חוצים את המישור הזה מאחר והילד הפנימי שלהם (נשמה) חופשי, אין לו את הבועה של הסמים אשר סוגרת את אותו מעבר שהוא מנצל אותו כדי לצאת החוצה.

אלו שהם תחת השפעת סמים בעולמכם כאשר הם נמצאים בחלימה, הילד הפנימי שלהם לא מסוגל לצאת החוצה והוא לא יכול לחזור עם דברים שהם חדשים התורמים למשחק החיים או להביא לכם תוספות מתוך הספריות במישורים הגבוהים בבריאה.

אותם אלו שהם תחת סמים הם גם לא נמצאים במצב שהכרתם מלאה וברורה לחלוטין, הם תמיד נמצאים במצב ביניים". לימודי תודעת העלפוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page