top of page
  • קצר & לעניין

שלטון הרוח על החומר"הרעיון של התפתחות רוחנית הוא יישום הרוח.

כשאתם יושבים ולומדים, דבר זה הוא חיובי מאחר ואתם מקבלים את המידע כיצד הדברים נראים,

וכיצד אתם מסוגלים לעשות, ולעסוק בהם, אך הרוח עצמה, כדי להגיע לשליטה בחומר, היא צריכה להיות מוטמעת היטב בתוך החיים הארציים שלכם.


כלומר, והיה ואתם מפנים מערכת רוחית לתוך החיים הארציים שלכם, אתם למעשה מתחילים לשנות את הגישה שלכם לדברים ואתם בוחנים אותם מנקודת ראייה אחרת.

כלומר, והיה ואתם נמצאים במקום שאתם צריכים ללכת לעבודה או אתם צריכים ללכת ללימוד או ללכת לדבר אחר, ואתם פועלים בצורה מסוימת, והיה ואתם יוצרים עצירה ומנסים לבדוק את הדברים מכיוון אחר, לא מהכיוון שתמיד בדקתם, זאת התחלה של ליישם את הראייה הגבוהה יותר של המצבים.


למעשה כאשר אתם לומדים רוח אתם לומדים לייצר ראייה מגובה של הרוח,

כלומר אתם מתחילים לשנות את ההתייחסות שלכם לאותם דברים שאתם עשיתם בצורה הקודמת.

כל שינוי שאתם עושים כאשר הוא מביא אתכם לבדוק דברים בצורה אחרת וליישם אותם בצורה אחרת, זאת התחלה של הטמעה של שלטון הרוח על החומר בעולם שלכם." לימודי תודעת העל
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page