top of page
  • קצר & לעניין

שליטה ונשלטות


המצבים שאנו חווים בממד הארצי הם תוצר ותוצאה

של ריאקציה ואינטראקציה בין סוגים שונים של אנרגיות.

אינטראקציה היא מפגש בין שני כוחות המשפיעים זה על זה.

ריאקציה היא אנרגיה המשתחררת בעקבות המפגש.


נשמות מתגלמות בגופים כדי לחקור כיצד האנרגיות מתממשות לחומר במהלך מפגשים עם נשמות אחרות וביחס אליהן.

האנרגיות הנפגשות רוטטות במהירויות ועוצמות משתנות.

כשהן מאטות ונהיות דחוסות הן מתהוות לתהליכי מחשבה, רגש וכוח ביצוע.


תוצאות התהליכים נרשמות במאגרי מידע ברחבי הבריאה ובונות גלי הסתברות של נתונים.

הגלים של הדאטה נאספים עד שמתקבלת שלמות הבנתית בנוגע לכל חוויה אפשרית.


חוויה של שליטה ונשלטות היא דרך להכיר את הכוח של האחד מול היעדר הכוח של האחר.

מבחינה אנרגטית אלו שני הקטבים של אותה נוסחה. הבחירה להתגשם בעולם הארצי דורשת אומץ, הישגיות התפתחותית,

ומוכנות להשתלב במערך ההרמוני הבין אישי.

התנסות בחוויה של שולט מעידה על נשמה שהיא פחות ותיקה מבחינת קיומה הארצי.

קל יותר להתנהל בעמדה של שולט מאשר בעמדה של נשלט, במיוחד כשמדובר במצבי קיצון של שליטה על הגוף כמו עבדות, התעללות ואונס.


נשמות אמיצות ומנוסות יותר בוחרות להתנסות בחוויה ההפוכה של נשלטות ובכך הן משלימות את גלי ההסתברות המפתחים את כלל הבריאה.

השלמת הלמידה של שני הקטבים, שליטה ונשלטות,

מאפשרת לעלות לשלב הבא שהוא פיתוח השליטה העצמית. בחוויה זו כל אחד שולט על עצמו ולא על אף אחד אחר.

רוב הנשמות בכדור הארץ כבר סיימו להכיר את חווית השליטה על האחר ומסיימות בתקופה הזאת את חווית הנשלטות.


ילדי העידן החדש מתוכנתים לבטא את יכולת השליטה העצמית שלהם ולכן הם מתנגדים למסגרות שבהן הם חשים נשלטים.

מודעות של שולט ונשלט מתחילה להתהוות סביבות גיל שנה וחצי

כשפעוטות מתנסים בעצמאות מול תלות ובשליטה בגופם וסביבתם.

בגיל הגן הם מתנסים בצורה פיזית וטבעית משחקי שולט נשלט עם ילדים אחרים.

כשמאפשרים להם להתנסות בשליטה ונשלטות בסביבה אוהבת, קשובה ומכילה

הם מפתחים שליטה עצמית בריאה.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

댓글


bottom of page