top of page
  • קצר & לעניין

תחרותיות הישגיות וחרות


תחרותיות היא השוואה חיצונית נרכשת, תוצר מערכת היחסים בין אדם לזולתו. הישגיות היא מוטיבציה פנימית מולדת, תוצר מערכת היחסים בין אדם לנשמתו.


תחרותיות משיגה ניצחונות וציונים כשכוחנו נמדד ביחס לאחרים. הישגיות מציבה ייעדים אישיים כשכוחנו נמדד ביחס לעצמנו.


תחרותיות מקבעת את התלות בסביבה כמקור הנאה, כבוד והערכה. הישגיות מקדמת למידה משמעותית ובונה יציבות עצמאות ועצמה.


הישגיות היא חופש ביטוי רוחני, מבטיחה התעלות והמשכיות. תחרותיות היא מקור גאווה חיצוני, תוצר של האגו שאין בו חרות.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page