נעמי מיכאל

Naomi Michael

ייעוץ אישי

לימודי תודעה

Personal Development Counselor

G whats 33.png
G mail 3.png
G face 3.png

גם דרך

נעמי מיכאל. יעוץ אישי ולימודי תודעה / מפגש אישי
נעמי מיכאל. יעוץ אישי ולימודי תודעה / תודעת העל
נעמי מיכאל. יעוץ אישי ולימודי תודעה / אודות

עשרים שנה שאני מלווה אנשים

בתהליך שבו הם מתחברים

לעצמם / עוצמתם / עצמאותם

box strip 25 b.jpg
נעמי מיכאל. יעוץ אישי ולימודי תודעה / סימן דרך
whatsapp2.png
gmail 2.png
facebook.png

We are a spiritual being having a human experience