top of page
האינטליגנציה הכוללת

לא הכול שיעור 

אנחנו כבר מודעים לכך שבתקופת התפר הזו שבין העידנים, האנושות חווה חוסר יציבות בכל הרמות ופגיעה בהרמוניה הבין אישית.
חלק משמעותי מתופעות אלה אינו קשור לתסריטים אלא לשינויים אנרגטיים המתהווים ברחבי שדות החושך.
האינטליגנציה החשוכה עורכת ניסויים עם אנרגיית היסודות בשדות החושך כחלק מתקופת העצמה שלה, וההשפעות של הניסויים זולגות לתוך הבריאה ומשפיעים עלינו בצורות שונות. 

במהלך הקורס נלמד לזהות את השינויים ונקבל סט של כלים להתמודדות נכונה ולמזעור נזקים.
 

 

דברים שרואים משם

האינטליגנציה הכוללת שהביאה עבורנו מידע דרך תודעת העל, שבה כדי לתת לנו תיאור מרתק של שדות החושך המשתנים ושל אירועים רבי משמעות המשבשים את חיינו במהלך היומיום. 
במהלך הקורס אנחנו מקבלים מבט נרחב על המבנה המשתנה של שדות החושך ועל הגורם שיצר את האינטליגנציה המוארת והחשוכה.

הקורס הוא המשך ישיר של המידע שקבלנו דרך "תודעת העל" בפרק העוסק ב"אנרגיות הזרות" (חבילת מידע 11). 


איפה הילד?

ההשפעות אינן פוסחות על ילדי העידן החדש ואנו נלמד כיצד לזהות את התקלות ולעזור להם.
נבין כיצד הם מושפעים מהאנרגיות המגיעות משדות החושך באופן השונה מהמבוגרים. 
נלמד כיצד לשפר את התקשורת בינם לבין המבוגרים בעזרת יכולת שליטה אנרגטית. 

 


כלי עבודה


כדי להשתמש במגוון הכלים שנקבל, נעמיק את ההכרות עם מבנה עץ הספירות המכיל את תסריט החיים ומבנה האישיות.
נלמד כיצד לנקות את המרכזים האנרגטיים שלנו מההשפעות הזרות הפוגעות ביכולת שלנו לשמור על יציבות ובריאות. 


הקורס פתוח למי שסיים את חבילת מידע 6 של קורס תודעת העל.

הוא כולל 50 תקשורים הנלמדים ב 25 מפגשים כפולים.
 

bottom of page