top of page
הנשמה ומעגלי החיים

"יצא האישור לתת את הידע אשר מביא את הבנת
המעגלים המרכיבים וצורת תנועתם ובכך תינתן לאדם
אותה אפשרות של הבנות אשר מתוך אותם חוקים קוסמיים
נשמתו פועלת וצורת פעולתה נעלמה מעיניו."  

 

רפאל המלאך 

 

סרט החיים של כל אחד מאתנו מורכב משש סצנות מרכזיות הנקראות - מעגלי חיים.
כל סצנה מהווה תהליך התפתחות הכולל תנועה דרך שני הקטבים - זכרי ונקבי.

מעגלי החיים מושפעים מהקוטב המאפיין אותם ומתבססים על החוויות שנוצרו במעגל הקודם.
לכל מעגל משמעות רוחנית המבטאת את הייעוד הנשמתי ואת השיעורים שבחרנו. 

במהלך המפגש נלמד לזהות ולאבחן את תהליכי ההתפתחות בהתאם לגיל:


 0 - 14    ילדות  
14 - 28   נעורים

28 - 35   בחרות 
35 - 49   יצירתיות
49 - 63   הגשמה  
63 - 84   השלמה וסיום   

     

 

                          

המידע מבוסס על הספר התנהלות באור מאת זאב אבירז.

מפגש לימוד אחד. עלות 200 ₪

גיל

bottom of page