top of page

אסטרולוגיה קוסמית בעידן הדלי

קורס לבניית מפה אישית בגישה חדשנית

קבוצת לימוד חדשה תיפתח בימי חמישי, 19:00, החל מ 01.12.2023  ZOOM

אסטרולוגיה היא תורה המסבירה את השפעת אנרגיית המזלות והכוכבים על אישיות האדם בהתאם למפת השמיים המתקבלת ברגע לידתו.
המפה האסטרולוגית מבטאת את הפוטנציאלים, הכוחות והמגבלות שנבחרו על ידי הנשמה במטרה להצליח לממש את ייעודה במרחב הארצי.

האסטרולוגיה הקוסמית מבוססת על מידע שהתקבל בתקשור מקבוצת הדרכה רוחנית שהביאה ידע מקיף על הסמלים הגיאומטריים ועל תדרי הצבע שנמצאים בהם.
היא כוללת את כל המידע על גלגל המזלות ומשמעות הכוכבים, אך בשונה מהקלאסית היא מתייחסת אליהם כאלומות אור שהם תוצר ארבעת היסודות - אש אוויר מים ואדמה.  
נקודות ההצטלבות בין אלומות האור מייצרות את מגוון הכוחות המשפיעים על האדם בכל רגע נתון.

המפה הקוסמית הנבנית על בסיס היסודות ותתי היסודות, לוקחת בחשבון גם את גודלם של הכוכבים, מרחקם ומהירות תנועתם.
על המפה מוצבים מבנים גאומטריים אנרגטיים כמו הספירות, הצ'אקרות ומגן הדוד, פיענוח השפעת הכוכבים ביחס למיקומם על הגאומטריות מספק ניואנסים משמעותיים בנוגע להשפעתם על תסריט החיים.

במהלך הקורס נלמד לבנות ולפענח מפות אישיות בגישה חדשנית, הלוקחת בחשבון את השינויים התודעתיים המתהווים בעידן הדלי כשיסוד האוויר מתעלה על יסוד המים.
המפה הקוסמית מהווה כלי משלים לייעוץ והדרכה בנושאי התפתחות אישית ומקצועית, בריאות וניהול מערכות יחסים.​

 

הקורס מבוסס על תקשורים מאת זאב אבירז
הוא מתאים לכולם ואינו מצריך ידע קודם. 


מפגשי הלימוד יתקיימו ב 
ZOOM 
בימי חמישי  19:00-21:00, החל מה 1/12/22

הקורס כולל 40 מפגשי לימוד
עלות כל מפגש  130 
.  
עלות עזרי הלימוד 750


פרוט תכני הקורס בהמשך.

תכני לימוד

 

 • מקור האסטרולוגיה ברמה הקוסמית והארצית.

 • ההבדל בין האסטרולוגיה הקלאסית לקוסמית.

 • ביטוי תסריט החיים של האדם במפה אסטרולוגית.

 • משמעות המזלות היזמים היציבים והמשתנים.

 • מערכת היחסים בין המזלות במסגרת עונות השנה.

 • משמעות הכוכבים על המפה האסטרולוגית.

 • שליטת הכוכבים על המזלות.

 • המזלות והכוכבים בחיבור עם היסודות.

 • משמעות מזל השמש, מזל האופק והמזל ברום השמיים.

 • משמעות הכוכבים בהתאם למיקומם במזלות השונים.

 • משמעות הכיוונים השונים על המפה.

 • הרמוניה ודיס הרמוניה בין הכוכבים, המזלות ומיקומם על המפה.

 • המשמעות של כמות היסודות במפה על תסריט החיים.

 • משמעות הבתים על המפה האסטרולוגית הקלסית.

 • ניתוח מפה קוסמית על פי הקרנת המזלות.

 • השפעת מזל האופק במפה הקוסמית.

 • משמעות מפה מקודמת (עכשווית) לעומת מפת הלידה.

 • התייחסות לסוג הליבה ואתגרי התסריט בקריאת המפה.  

 • השפעת המרחק של הכוכבים על המפה.

 • הצבת הכוכבים על המפה הקוסמית בהתאם למרחק מהמרכז

 • השפעת אותיות יהוה על הכוכבים במפה הקוסמית.

 • ביטוי עץ הספירות בחיי האדם.

 • הכוכבים על עץ הספירות במפה.

 • זיהוי מצב בריאותי על מפת עץ הספירות.

 • ההבדל בין הבתים במפה הקלאסית לקוסמית.

 • הבתים כספירות במפה הקוסמית.

 • השפעת הכוכבים והמזלות על הצ'אקרות.

 • זיהוי מצבים בריאותיים במפה עכשווית.

 • עונות השנה והשפעתן על המפה האסטרולוגית הקוסמית.

 • משמעות מגן הדוד במפה קוסמית.

 • זיהוי היסוד החסר בתסריט.

 • ניתוח מפת הכוכבים לפי מהותם הנקבית והזכרית.

 • תרגול קריאת מפות זכרי ונקבי.

 • השפעת הכוכבים על האדם בהתאם ליסודות.

 • השפעת הכוכבים על האדם בהתאם לתתי יסודות.

 • השפעת ע"ב השמות על הכוכבים במפה הקוסמית.

 • שלבי הכנת מפה קוסמית מלאה.

 • שילוב המפה המלאה בייעוץ.

מפה מלאה לפרסום.png
bottom of page