אסטרולוגיה קוסמית בעידן הדלי

קורס לבניית מפה אישית בגישה חדשנית

קבוצת לימוד חדשה בימי רביעי אחת לשבועיים, 19:00-21:00 

אסטרולוגיה היא תורה המסבירה את השפעת אנרגיית המזלות והכוכבים על אישיות האדם בהתאם למפת השמיים המתקבלת ברגע לידתו.
המפה האסטרולוגית מבטאת את הפוטנציאלים, הכוחות והמגבלות שנבחרו על ידי הנשמה במטרה להצליח לממש את ייעודה במרחב הארצי.

האסטרולוגיה הקוסמית מבוססת על מידע שהתקבל בתקשור מקבוצת הדרכה רוחנית שהביאה ידע מקיף על הסמלים הגיאומטריים ועל תדרי הצבע שנמצאים בהם.
היא כוללת את כל המידע על גלגל המזלות ומשמעות הכוכבים, אך בשונה מהקלאסית היא מתייחסת אליהם כאלומות אור שהם תוצר ארבעת היסודות - אש אוויר מים ואדמה.  
נקודות ההצטלבות בין אלומות האור מייצרות את מגוון הכוחות המשפיעים על האדם בכל רגע נתון.

המפה הקוסמית הנבנית על בסיס היסודות ותתי היסודות, לוקחת בחשבון גם את גודלם של הכוכבים, מרחקם ומהירות תנועתם.
על המפה מוצבים מבנים גאומטריים אנרגטיים כמו הספירות, הצ'אקרות ומגן הדוד, פיענוח השפעת הכוכבים ביחס למיקומם על הגאומטריות מספק ניואנסים משמעותיים בנוגע להשפעתם על תסריט החיים.

במהלך הקורס נלמד לבנות ולפענח מפות אישיות בגישה חדשנית, הלוקחת בחשבון את השינויים התודעתיים המתהווים בעידן הדלי כשיסוד האוויר מתעלה על יסוד המים.
המפה הקוסמית מהווה כלי משלים לייעוץ והדרכה בנושאי התפתחות אישית ומקצועית, בריאות וניהול מערכות יחסים.​

 

הקורס מבוסס על תקשורים מאת זאב אבירז
הוא מתאים לכולם ואינו מצריך ידע קודם. 

מפגשי הלימוד יתקיימו ב zoom 
בימי רביעי, אחת לשבועיים, 19:00-21:00.
עלות כל מפגש (כולל עזרי הלימוד) 150
.  


תכנית הלימודים בהמשך הדף 

תכנית לימודים

 

מפגש 1. מבוא לאסטרולוגיה קוסמית
* מקור האסטרולוגיה ברמה הקוסמית והארצית.
* ההבדל בין האסטרולוגיה הקלאסית לקוסמית.
* ביטוי תסריט החיים של האדם במפה אסטרולוגית.
* מבנה המפה הקוסמית.

מפגש 2. משמעות 12 המזלות
* משמעות המזלות היזמים – טלה, סרטן, מאזניים, גדי
* משמעות המזלות היציבים  - שור, אריה, עקרב, דלי
* משמעות המזלות המשתנים – תאומים, בתולה, קשת, דגים
* מערכת היחסים בין המזלות במסגרת עונות השנה.

מפגש 3. משמעות הכוכבים
* משמעות הכוכבים על המפה האסטרולוגית.
* שליטת הכוכבים על המזלות.
* המזלות והכוכבים בחיבור עם היסודות.

מפגש 4. קריאה ראשונית של מפה אישית
* משמעות מזל השמש, מזל האופק והמזל ברום השמיים.
* משמעות הכוכבים בהתאם למיקומם במזלות השונים.
* שיעורי בית: הפקת מפה אסטרולוגית על פי יום, שעה ומקום הלידה.

מפגש 5. תרגול
תרגול קריאת המפות האישיות בהתאם למידע הנלמד עד כה.

מפגש 6. מפה הרמונית ודיס הרמונית  

* משמעות הכיוונים השונים על המפה.
* הרמוניה ודיס הרמוניה בין הכוכבים, המזלות ומיקומם על המפה.
* המשמעות של כמות היסודות במפה על תסריט החיים.

מפגש 7. תרגול
תרגול קריאה של המפות על פי המידע שנלמד עד כה.
 

מפגש 8. הבתים בגלגל המזלות
משמעות הבתים על המפה האסטרולוגית הקלסית.

מפגש 9. תרגול
קריאת מפות אישיות בהתאם למשמעות הבתים.

מפגש 10. הקרנת המזלות על האדם במפה הקוסמית
* ניתוח מפה קוסמית על פי הקרנת המזלות.
* השפעת מזל האופק במפה הקוסמית.
* משמעות מפה מקודמת (עכשווית) לעומת מפת הלידה.

מפגש 11. תרגול
* תרגול קריאת מפות קוסמיות על פי האופק.
* התייחסות לסוג הליבה ואתגרי התסריט בקריאת המפה.  

מפגש 12. מיקום הכוכבים על המפה הקוסמית
* השפעת המרחק של הכוכבים על המפה.
* הצבת הכוכבים על המפה הקוסמית.
* שיעורי בית: הכנת מפה קוסמית אישית בתכנת הצייר.

מפגש 13. תרגול
* תרגול קריאת מפה בהתאם למידע הנלמד עד כה.
* שיעורי בית: הכנת מפות עם אותיות יהוה.

מפגש 14. אותיות יהוה
* השפעת אותיות יהוה על הכוכבים במפה הקוסמית.
* תרגול קריאת המפות.

מפגש 15. עץ הספירות במפה הקוסמית
* ביטוי עץ הספירות בחיי האדם.
* הכוכבים על עץ הספירות במפה.
* מצב ההרמוניה בין הכוכבים לספירות במפה.
* זיהוי מצב בריאותי על מפת עץ הספירות.
* שיעורי בית: הכנת מפות עץ הספירות.

מפגש 16. תרגול
תרגול קריאת מפות עץ הספירות.

 

מפגש 17. הבתים במפה הקוסמית
* ההבדל בין הבתים במפה הקלאסית לקוסמית.
* הבתים כספירות במפה הקוסמית.
* שיעורי בית: הכנת מפות עם בתים

מפגש 18. תרגול
תרגול קריאת מפות הבתים.

מפגש 19. מפת הצ'אקרות
* השפעת הכוכבים והמזלות על הצ'אקרות.
* זיהוי מצבים בריאותיים במפה עכשווית.
*שיעורי בית: הכנת מפות צ'אקרות  - אפשר עכשוויות.

מפגש 20. תרגול
תרגול קריאת מפות צ'אקרות.

מפגש 21. עונות השנה
עונות השנה והשפעתן על המפה האסטרולוגית הקוסמית.
שיעורי בית: הכנת מפות עם עונות השנה

מפגש 22. תרגול
* תרגול קריאת מפות עונות השנה.
* שיעורי בית: הכנת מפות מגן דוד.

מפגש 23. מגן הדוד במפה הקוסמית
* משמעות מגן הדוד במפה קוסמית.
* זיהוי היסוד החסר בתסריט.
* תרגול קריאת מפות מגן דוד.
* שיעורי בית: הכנת מפות זכרי ונקבי.

מפגש 24. כוכבים במהותם הזכרית והנקבית
* ניתוח מפת הכוכבים לפי מהותם הנקבית והזכרית.
* תרגול קריאת מפות זכרי ונקבי.

מפגש 25. השפעת הכוכבים דרך ארבעת היסודות
* חלוקת המפה הקוסמית ליסודות.
* השפעת הכוכבים על האדם בהתאם ליסודות.
שיעורי בית: הכנת מפה אישית על מבנה היסודות.

 

מפגש 26. תרגול
תרגול קריאת מפות אישיות בהתאם לארבעת היסודות.

מפגש 27. תתי היסודות במפה
* חלוקת המפה הקוסמית לתתי היסודות.
* השפעת הכוכבים על האדם בהתאם לתתי יסודות.
* שיעורי בית: הכנת מפה אישית בהתאם לתתי היסודות.

מפגש 28. תרגול
תרגול קריאת מפות בהתאם לתתי היסודות.
שיעורי בית: הכנת מפות עם חלוקה לע"ב שמות.

מפגש 29. ע"ב שמות על המפה הקוסמית
השפעת ה ע"ב שמות על הכוכבים במפה הקוסמית.
תרגול קריאת מפות עם ע"ב שמות.

מפגש 30. מפה קוסמית מלאה
* שלבי הכנת מפה קוסמית מלאה.
* שילוב המפה המלאה בייעוץ.


 

ממפגש 30 והלאה המפגשים יהיו במסגרת סטאג'
בהתאם למספר הלומדים.

 

מפה מלאה לפרסום.png