top of page
יסודות האישיות -
זיהוי סוג הליבה

היסוד הטמון בליבה

הליבה היא המהות הנצחית ממנו מגיעה הנשמה המתגלמת בגוף. 
היסוד הליבתי נשאר קבוע לאורך כל גלגולי החיים והוא הקובע את ההתייחסות הפנימית שלנו לחיים. 
הבנת היסוד הליבתי מאפשרת להעמיק את המודעות האישית ולדייק את הבחירות. 

מהם יסודות האישיות

האישיות שלנו מורכבת מ"נוסחה" הכוללת קומבינציה
של אפיונים הנקראים יסודות:
אש מים אוויר ואדמה.

היסוד הדומיננטי באישיות קובע את הגישה והתייחסות שלנו לעולם
ואת האופן שבו אנחנו מעכלים כל חוויה.

 

הביטוי של ארבעת היסודות באישיות

יסוד האש

רוצה ומשיג / עצמאי וכובש / זכרי / חד וחודר /
תוקף ומתפרץ / אמיץ וי
שיר / יוצר יוזם ומחדש / מצית מניע ומדליק

יסוד המים

אוהב ונותן / חומל ומפשר / יפה והרמוני / מרגיע ומהנה /
מזדהה ומחבר
 / רך ומלטף / נקבי ומכיל / אינטואיטיבי ומופנם / תגובתי וזורם

יסוד האוויר

חושב ומחושב / מתפלסף והוגה / שואל ומבין / סקרן וחקרן / זכרי /
יודע ומודע / דברן ותקשורתי / שנון וקליל / עצמאי וחופשי במחשבתו

יסוד האדמה

פרקטי ומסגרתי / חומרי ומעשי / פעיל וביצועיסט / 
עקשן ויציב / בוגר ואחראי / נאמן ודבק / אוהב מסורת ומשמר את הקיים

 

מדוע חשוב לזהות את יסודות האישיות

היכולת לזהות את היסוד הטמון במהותנו ולהכיר את האפיונים שלו,
מאפשרת לנו להבין מה עומד מאחורי הבחירות שלנו ולפתח תקשורת פנימית מדויקת.

 

נושאי הלימוד

עקרונות בסיסיים בזיהוי ליבות

ניסוח השאלות המדויקות לזיהוי ההתייחסות הליבתית לנושאים שונים בחיים.

עקרונות זיהוי סוג הליבה בעזרת דגימה של האנרגיה הנובעת משדה הרטט הפנימי.

היסוד הליבתי מול היסוד התסריטי

בנוסף ליסוד הקבוע הטמון בליבה שלנו, אנו מושפעים מיסודות נוספים הנובעים מהשיעורים שלקחנו ללמוד או ממיומנויות שפיתחנו בעבר הקוסמי שלנו,

אנו נלמד כיצד להבחין ביניהם כדי לפענח במדויק את מבנה האישיות.

מאפיינים אישיותיים של ארבעת סוגי הליבות

נלמד כיצד מתבטאת האישיות הנובעת מהיסוד הליבתי במסגרות החיים השונות,
כמו מסגרות החינוך, עולם העבודה, זוגיות והורות.

זיהוי מאפיינים אישיותיים במעבר לעידן החדש

אנחנו נמצאים בשיאו של שינוי בתודעה האנושית המאופיין במעבר
מחיים מונחי יסוד מים לחיים מונחי יסוד האוויר.

בעידן המסתיים למדנו להכיר ולפתח יכולות הנובעות מהקומבינציה של היסוד הטמון בליבה שלנו ליסוד המים המסמל את עולם הרגש.

אי לכך, הדגש של הלימוד הושם על מיומנויות רגשיות ופיזיות.

במעבר לעידן החדש, כולנו מתחילים להכיר ולפתח יכולות הנותנות קדימות ליסוד האוויר

הדגשים החדשים כוללים את מיומנויות התקשורת והמחשבה העצמאית היצירתית.

נלמד לפענח את האישיות המושפעת בין היתר מהאתגרים האישיותיים של
ארבעת סוגי הליבות בשיאו של המעבר לעידן האוויר.

הקורס נבנה ומבוסס על ניסיון קליני רב שנים, ומשלב ידע מתוך קורסים של מרכז אבירז.

שמונה מפגשי לימוד מוקלטים בעלות 750 ₪

בתום הלימוד ניתן ומומלץ להיעזר בי לתרגול המידע, ללא תשלום נוסף.

קורס זה מיועד רק ללומדי תודעת העל, אך ישנו קורס דומה לקהל הרחב כאן 

bottom of page