top of page

קורס קלפי המרחב הקוונטי

קורס קלפי

המרחב הקוונטי

50 מפגשי לימוד  ZOOM

כל מפגש כולל יעוץ אישי מעמיק לכן מספר המשתתפים מוגבל.

נותר מקום אחד אחרון באחת משתי הקבוצות:
ימי חמישי, 18:00-20:00. אחת לשבועיים, החל מ-30.03.23
ימי חמישי, 18:00-20:00.
אחת לשבועיים, החל מ-20.04.23
עלות 200 למפגש.

20230118_212300.jpg
20230118_212340.jpg
20230118_212322.jpg
20230118_212454.jpg
20230118_212400.jpg
20230118_212432.jpg

מרחב המידע הקוונטי 

האנושות חיה במרחב ארצי שבה היא חוקרת את יסוד האדמה, שלצורך חקירתו הוא דורש מסגרת שמתנהלת בצורה תהליכית לינארית. 
מחשבת האדם היא חופשיה ומסוגלת
להתחבר למרחב המידע הקוונטי הכולל את כלל האפשרויות הקיימות ברמה התיאורטית. 

 

הרכבת תמונת מידע  

קלפי המרחב הקוונטי מהווים מאגר מידע הכולל הסתברויות רבות ושונות שמהם ניתן לשלוף חלקיקי מידע כדי לשפוך אור על נושאים שונים.
הקלפים מנצלים את חוקיות המידע במר
חב הקוונטי לצורך מציאת ההסתברויות השונות המשתייכות לעצם השאלה שנשאלת.

כל קלף מכיל כיווני ראייה רבים ושונים שמתוכם ניתן לבחור את ההסתברות המתאימה ביותר ולחברה לתמונת המידע. 

קלפים חופשיים בקוד פתוח

המידע בקלפי המרחב הקוונטי מתהווה כתוכנה בקוד פתוח. קבוצת הלימוד הראשונה קיבלה לידיה את קוד המקור של כל קלף הכולל מילה וסימבול, כפי שהתקבלו בתקשור על ידי זאב אבירז. המשתתפים זיהו והגדירו את המשמעויות וההיבטים השונים של כל קלף ויצרו רשימה המהווה את מסד הנתונים הבסיס. כל קבוצת לימוד נוספת מוסיפה היבטים נוספים לרשימה ומנחי הקבוצות מוודאים שאין כפילויות. 

שזירה קוונטית 

קלפי המרחב הקוונטי הם קלפים חופשיים, אין להם כל חוקיות כובלת ואין להם מסגרות קבועות. אין חוקיות של פריסות שונות, כמות הקלפים ומיקומם אינו קבוע והוא נקבע רק מתוך התאמה למידע שנדרש. 

עצם המחשבה על נושא השאלה יוצר תאימות עם הקלפים וכל קלף שנבחר באופן אינטואיטיבי יש לו קשר לנושא השאלה.  

פענוח התשובה מתבסס על המשמעויות הקיימות כהסתברויות שונות במאגר המידע שנוצר על ידי כלל המשתתפים. 

כדי לקבל תשובה בהירה יש לבחור את המשמעויות שיש ביניהן מכנים משותפים ולשזור אותן למערך מידע שניתן להשתמש בו להתפתחות, שינוי וריפוי. 

קלפי המרחב הקוונטי תוקשרו על ידי זאב אבירז.
 

ניתן לקיים מפגש ייעוץ אישי דרך קלפי המרחב הקוונטי

bottom of page