top of page

תורת היסודות

מוכנים לשלב הבא?

המידע הועבר על ידי זאב אבירז במטרה להעניק ללומדי תודעת העל אפשרות לפתח מיומנות בשליטה אנרגטית.

​בתהליך הלימוד נפתח הבנה מעמיקה על מהותן ופעולתן של ארבעת היסודות.

נבין כיצד הם נוצרו בשדות החושך וכיצד הם בונים את האישיות שלנו.

נדייק את יכולת הבריאה האישית ונרכוש מיומנות בריפוי וייעוץ.

יסודות החיים

לאורך הקורס נפתח מיומנות בזיהוי סוג הליבה וסוג התסריט דרך חקר מקרים,

נעמיק את ההבנה בנוגע למאפיינים והאתגרים של ילדי העידן החדש, 

ונלמד לזהות ולאבחן מצבים של תקיעות וסטייה מתסריטים.

השולט ביסודות שולט בחייו


נכיר את הדרך שבה היסודות מורכבים בתוכם ומתחברים ביניהם.
נבין כיצד תתי היסודות מרכיבים את הפסיכולוגיה ומשפיעים על המודעות שלנו בכל תחום בחיים. 

​בעזרת כלי "העמודות" נלמד לשלוט על הרצון, המחשבה והרגש ברמות דיוק שלא הכרנו עד כה. 

נלמד כיצד לייצר שינויים רדיקליים בגוף הפיזי וכיצד להשפיע על השדה האנרגטי של חפצים.

40 מפגשי לימוד.

bottom of page