top of page

קלפי נ.ר.נ - נשמה.רוח.נפש

לימודי קריאה ופרשנות של קלפי נ.ר.נ

6 מפגשי לימוד. 4 משתתפים בכל קבוצה.  נפתחת קבוצה חדשה בימי חמישי בערב.

המידע בקלפי נ.ר.נ תוקשר על ידי זאב אבירז.

במהלך הקורס נלמד להשתמש בקלפים כבסיס לשיחת ייעוץ.
הידע הנלמד בקורס כולל מידע על עץ הספירות ואסטרולוגיה בסיסית.
המושגים הרשומים /המידע המופיע בקלפים- במקום?/ על הקלפים יקבלו בקורס פרשנות רחבה ועמוקה בהתאם להבנות הנלמדות בקורס 'תודעת העל'. 

 


הקלפים מייצגים את רמת הנשמה, הרוח והנפש.
הנשמה מבטאת את הייעוד של האדם לאורך חייו. 

הרוח מבטאת את מכלול המחשבות והנפש את מכלול הרגשות. 
 

כל קלף מתאר נתיב זרימה של אנרגיה על עץ הספירות הקבלי.
עץ הספירות הוא נוסחה אוניברסלית שמתארת את התהליך שבו אנו מבטאים את עצמנו מהלכה למעשה.

כל ספירה היא ביטוי למאגר ספציפי של אנרגיה הבונה חלק באישיות האדם. 

כאשר חושבים על נושא ובוחרים קלפים באופן אינטואיטיבי, ניתן לזהות את האישיות של האדם ואת התהליך אתו הוא מתמודד.


 

איך זה עובד?

המחשבות שלנו, המודעות והלא מודעות, כוללת מידע בנוגע לעבר, להווה ולפוטנציאל הקיים בנו.

כל מחשבה שלנו מתבטאת דרך תדר אנרגטי, ולכל קלף יש תדר אנרגטי בהתאם למידע הטמון בו. 

כאשר חושבים על נושא מסוים ובוחרים קלפים, החושים הפנימיים שלנו מזהים את הקלפים תואמי התדר ואנחנו נמשכים אליהם.

neriya cards prisa 22.png
neriya cards prisa png.png

תכני הלימוד

מפגש 1
הכרת הקלפים והבנת השימוש בהם ככלי תודעתי

 

 • הכרות כללית עם משמעות הסמלים, הצבעים והמושגים שעל כל הקלפים.

 • הבנת הדרך הנכונה לגשת אל קריאה ופענוח מידע העולה מקלפים.

 • המרת שאלות ארציות לשאלות התפתחות.

 • הכרת "פתיחת ה-5" להשגת מידע מקיף ורב ממדי בנוגע לנושא/שאלה.

פתיחת קלפים אישית עבור כל משתתף.


מפגש 2

הכרת המידע בקלפים 1-18:
 

 • קלפי ספירת הכתר ואנרגיית כוכב פלוטו.

 • קלפי ספירת חכמה ואנרגיית כוכב נפטון.

 • קלפי ספירת בינה ואנרגיית כוכב אוראנוס.

תרגול פתיחות אישיות עם הקלפים שנלמדו במפגש.


מפגש 3
הכרת המידע בקלפים 19-36:

 • קלפי ספירת חסד ואנרגיית כוכב יופיטר.

 • קלפי ספירת גבורה ואנרגיית כוכב מרס.

 • קלפי ספירת תפארת ואנרגיית כוכב שמש.

תרגול פתיחות אישיות עם הקלפים שנלמדו עד כה.


מפגש 4

הכרת המידע בקלפים 37-48:

 • קלפי ספירת נצח ואנרגיית כוכב ונוס,

 • קלפי ספירת הוד ואנרגיית כוכב מרקורי,

 • קלפי ספירת יסוד ואנרגיית כוכב ירח.

 • הכרות עם פתיחת "צ'אקרות" כוללת 7 קלפים המייצגים את מרכזי האנרגיה.


מפגש 5
הכרת המידע בקלפים 49-60:

 • קלפי ספירת מלכות ואנרגיית כוכב שבתאי.

 • הכרות עם "פתיחת התלבטות" לייעוץ במצב של התלבטות בנוגע לשני כיוונים אפשריים למטרת מציאת הכיוון המדויק ביותר.

תרגול פתיחה אישית על פי בחירה.

עוד על קלפי נ.ר.נ באתר של זאב אבירז

neriya cards prisa 11.png
neriya cards prisa png.png
neriya cards prisa 55.png

פתיחת ה-5 לדוגמא: מסר בנושא התמודדות כלכלית

neriya cards prisa.png
prisa no png.png

קלף 1. מייצג את הנושא: הגנה ובטחון  
הקלף מתאר רצון להתקדם כלכלית מתוך חיפוש אחר בטחון ויציבות ולא מתוך רצון להתפתח או למצוא שמחה ומשמעות.  

 

קלף 2. מייצג את התת מודע: תעתוע ואשליה 

השיקולים הכלכליים מעוותים כיוון שחסרה הבנה של ההתמודדות עם הנושא ברמה האישיותית.
ראייה חומרית בלבד של התהליך מייצרת מסך שלא מאפשר לתכנן נכון את המהלכים קדימה. 

 

קלף 3. מייצג את המודע: אנרגיה 

האדם מודע לכך שיש לו הרבה אנרגיה שהיא לא מנוצלת נכון. 
הוא מזהה שיש לו פוטנציאל לא ממומש.

 

קלף 4. הדרך לפתרון: התחלה ופתיחת מעגל 

ההתפתחות בתחום הכלכלי תתאפשר כשהאדם יהיה מוכן לשנות את זווית הראייה.
הדרך החדשה תהיה מבוססת על יכולות קיימות ומציעה אפשרות של עליית שלב. 

 

קלף 5. מסר מסכם: אמון ואמונה 

כדי לקדם את תהליך ההתפתחות שיוביל להצלחה כלכלית, צריך להמיר את הצורך בביטחון חיצוני חומרי בביטחון עצמי פנימי. 
 

bottom of page