top of page
  • קצר & לעניין

אהבת חינם האומנם?


חיבור אוהב מתאפשר דרך נקודת השקה שדרכה מתרחש שיווי תדר בין הצדדים.

נקודות השקה נוצרות כשיש מטרה זהה במסגרת חיים משותפים או עשייה משותפת.

ככל שיש יותר נקודות השקה, הדמיון בין הצדדים רב יותר, התקשורת זורמת והקשר מהנה.


שיתוף פעולה אוהב דורש השקעת אנרגיה רגשית, מנטלית ופיזית. כדי להצליח בו נדרשת מוכנות להתגמש ולוותר, להיפתח, להקשיב, להכיל ולהבין את האחר.

כל עוד תנאים אלה מתקיימים משני הצדדים, האהבה נוכחת ויציבה. לכן אהבה היא מותנית ויש לה מחיר.


אהבת חינם היא מושג המתאר מצב שבו אנו בוחרים להעניק את האנרגיה שלנו ללא תמורה. היא מבוססת על אידיאל הרמוני רגשי ורצון להרחיב את הלב, ומתקיימת ללא קשר לקשר, ללא תנאים ובכל מחיר.


ברמה התיאורטית אין לה הרבה משקל והשפעה. היא כמו תפאורה יפה שנשארת על הבמה ללא קשר למהלך ההצגה. היא נעימה ומרגשת כמו אבק פיות קסום באגדה.


אהבה מעשית מצריכה השקעה של זמן כסף וכוח. כאשר לא מתקבלת בעדה שום תמורה, היא הופכת מחינם ליקרה.


במקום להפיץ אהבת חינם, נוכל להשקיע באהבה

שהתנאי לקיומה הוא חיבור לצורך התפתחות ותמיכה הדדית

שיש בה תרימה לשני הצדדים הנותנים, מקבלים ועולים רמה.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page