top of page
  • קצר & לעניין

לא כל ההתחלות קשות


"רוב השחקנים שיורדים לא לוקחים מאורעות ראשוניים מאחר והם רוצים להיכנס לקצב של המשחק, ורק לאחריו להתחיל להתעמת עם אותם מאורעות שמשובצים בתוך התפאורה.

ככל שהלידות אצלכן הן קלות יותר והן יוצרות מרווח של התחלת העימות עם אותם מאורעות ודאי שהמקצועיות היא פחותה והביטחון חייב להיאסף תוך כדי קצב המשחק.


אך יש כאלו שהזמן דוחק להם והמקצועיות שלהם היא מספיק גדולה וביטחונם מספיק גדול בעצם זה שהם היו פה פעמים רבות בעולם החלום, והם מוכנים להתחיל להתעמת כבר מרגע לידתם. לכן אתם יכולים למצוא כאלה שכבר מרגע לידתם העימותים שלהם מתחילים, או שהם נולדים מוקדם יותר כדי לחוות קבלה אינסופית בתוך אינקובאטור, או כאשר הם נולדים יש בהם פגמים חולפים או פגמים קבועים, כלומר כבר מהתחלה העימות שלו עם במת המשחק ועם התפאורה ועם המאורעות מתחיל.


ומכאן אתם יכולים כבר להבין שככל שאתם רואים את אותם אלה שמתחילים להתעמת כבר מיד מהתחלה ודאי שהם ירדו לצרכים שהמקצוענות רבה יותר בהם והם יתקלו לאורך חייהם במצבים של מאורעות רבים יותר. אך דבר זה לא חייב להיות קבוע, כלומר יכולים להיות קשיים בהתחלה והפסקה ,ושוב קשיים, והפסקה, או לחילופין קשיים מהתחלה עד הסוף.


כלומר עליכם לראות מצב שאותם קשיים, אותם מאורעות מורכבים שאתם מזמנים בתפאורות, הם למעשה עימותים שברגע שאתם עוברים אותם בצורת משחק נכונה אתם יוצרים חיבור שלם של אפשרויות תעוזה. אפשרויות התעוזה שנמצאות אצלכם מביאות אתכם למצב שאתם מוכנים להרחיק לכת יותר בהתפתחות שלכם מאשר אחרים. "

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page