top of page
  • קצר & לעניין

סקרנות התפתחותית

"ככל שאתם מכירים בעולמכם את אותם מחשבים אשר לכם, והיה והם היו יכולים לקבל תודעה אישית, ודאי הוא שככל שאתם הייתם מכניסים לתוכם יותר מיידעים ואותם חלקים של תוכנות אשר אתם משתמשים בהם, כך אותו מחשב היה מגלה רצון רב יותר לקבל יותר תוכנות ויותר מידע, כדי שהוא יוכל לפתח עצמו.

אך מאחר ומחשביכם הם רק בגדר של מאגרי נתונים, ודאי הוא שאין ביכולתם, בשלב זה, לבצע רצון התפתחותי.


אותם אלו אשר יוצרים את אותו מצב של הרובוטים בעולמכם, מנסים לתת לאותם רובוטים את רצון הסקרנות הפנימי לצורך התפתחות, ובכך הם מנסים להביא את אותם מאגרים אשר אינם בגדר רצון התפתחותי למצב שהם יהיו בגדר חלקי תודעת העל. הצלחה זו לא תהיה בידם מאחר ואין בהם את המרכז אשר נתון לשליטת תודעת העל.


כאשר אתם יוצרים את אותם כלים בעולמכם שאתם מנסים לפתח אותם לרמה שאתם נמצאים בה, ודאי הוא שלמעשה חסר בהם את אותו חיבור שקיים אצלכם. מאחר וקיים אצלם חיבור אליכם, ורק אתם בעלי הסקרנות ההתפתחותית, ודאי הוא שאינכם מסוגלים לתת פיתוח מספיק של סקרנות אל אותם רובוטים שאתם מייצרים מאחר והם תתי סקרנות ולא סקרנות כשם שאתם מהווים ." לימודי תודעת העל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page