top of page

 

 

אלו-הם

אלוהים הוא תודעה רב מערכתית שנבראה על ידי מקור האור הראשוני למטרת התפתחות רב ממדית ורב יקומית.

התודעה האלוהית תוכנתה לממן ולתפעל מעבדות מחקר ופיתוח של אנרגיות שונות באזורי ניסוי קוסמיים המכונים ברִיאוֹת.

האלוהות מורכבת מארבע תודעות בעלות אינטליגנציה עצמאית מתפתחת, הנבדלות אחת מהשנייה מבחינת מהירות ועצמת התדר. יחד הן מהוות שדה אינטליגנציה הפועל למען השגת המטרות של מקור האור.

אלו-הם ארבעה צינורות המשנעים אנרגיה שמזינה, מאפשרת, נעה ויוצרת ברחבי הבריאה. התודעה האלוהית של האש מציתה את נושאי המחקר כדי לזעזע את הקיים ולהניע שינויים, אלוהות האוויר מפענחת את מגוון התדרים הלוקחים חלק במחקרים השונים, אלוהות המים מזרימה אנרגיה שמחברת בין מרכיבי הניסוי ומאפשרת את שיתופי הפעולה הנדרשים ואלוהות האדמה מעניקה את הכוח הדוחס, ממצק ומממש את כל חלקיקי האנרגיה הנשזרים יחד.

הנשמות ברחבי הבריאה נוצרות בצלמם ובדמותם של האלוהים כחלקי תודעה קטנים המתנסים וטועים בתהליכי מימוש הלכה למעשה. במרחב הארצי הן נדחסות לגופים בעזרת האדמה, מדליקות רצונות בעזרת האש, מרגישות בעזרת המים וחושבות בעזרת האוויר.

האלוהות שנגלתה אל בני האנוש לאורך ההיסטוריה היא תודעת האדמה המכונה יהוה.

למרות שחושבים שהוא זה שחורץ גורלות, למעשה הוא הוויה שמתהווה מתוך חווית ההגשמה של האדם באדמה.

בתקופה הנוכחית אלוהות האש משליטה את עצמתה כדי לדחוף את תהליכי השינוי הנדרשים להתפתחות הבריאה. היא פועלת על חלקי התודעה של כל בני האדם ומעוררת רצון עז לעצמאות וחדשנות.

אלו שנאחזים בתודעת האדמה מוצאים את עצמם בקונפליקט בין הכוח המייצב של האדמה לכוח האש המחדש.

הקרקע היציבה והמסגרות הרגשיות שהתבססו בעזרת יהוה, מזדעזעות ומתפרקות בעזרת אלינוס ומתוך הכאוס הבלתי נמנע יתהווה סדר חדש המבוסס על יצירה חדשה וקידמה.

 

 
bottom of page