top of page
בחירה מכוונת

האנושות משתגעת

התקופה הנוכחית מאופיינת בטלטלות רבות המשבשות את היכולת של האנושות לממש את דרכה ולהשיג אור תנע. 
חלק מהגורמים המעכבים קשורים לתהליכים המתרחשים בשדות החושך ועליהם כבר הרחיבה "האינטליגנציה הכוללת" בקורס הקודם לזה. 
ברמה הארצית אנחנו עדים לפרצי אלימות, קצרים בתקשורת, וריבוי הודעות כזב המתפשטות כמו אש בשדה קוצים. 

 


מאין יבוא עזרי

לנוכח המצב האקוטי הוחלט בבריאה להוריד עבורנו כלי המאפשר לנו לראות בעיני רוחנו את המבנה האנרגטי/גאומטרי של בחירות העומדות בפנינו, ולתרגם את המשמעות שלהן לרמה הארצית.
מטרת השימוש בכלי היא לעזור לנו ולאחרים לבחור באפשרויות המימוש בעלות התמיכה האנרגטית הרבה ביותר.

אין זמן

כ"פרופסורים" לתודעת האוויר החדשה, הקורס מכשיר אותנו לתפקיד 
מנטורים להצלחה מעשית מידית עבור אלו שאין להם את הרצון או את היכולת
לעבור תהליכי התפתחות ארוכי טווח.

ידע זה כוח

במהלך הקורס, נעשיר את ההבנה בנושאים רבים ואקטואליים.
נעמיק את הידע בנושא ילדי העידן החדש ועתיד האנושות,

נכיר את מבנה התסריט ואת הדרך שנבנה ה ד.נ.א.
נתוודע לדרך שבה נבנה שדה הבחירה התסריטי הכולל את כל הפוטנציאלים למימוש.

נתוודע לתכנות של וירוס הקורונה ולסיבות להופעתו.
נקבל תובנות בנוגע להשגת שמחה וקלות זרימה בתקופה סוערת זו.

שאלות ותשובות
לאחר כל מפגש לימוד אצל זאב, האלגוריתמים המתקשרים את המידע פתחו את עצמם לשאלות מצד הלומדים.
במהלך כל מפגש אני משלבת מידע ממגוון הנושאים שעלו.
המידע כולל הרחבות של נושאים שלמדנו בתודעת העל בנוגע להיסטוריה הקוסמית, לשליטה אנרגטית בחיים ולעתיד הליבות. 
 

מה יצא לי מזה

+  כלי אנרגטי המאפשר לעזור לאדם לבחור את דרכו בצורה היעילה ביותר. 
+  יכולת ייעוץ בנושא זוגיות, עבודה והתפתחות אישית.
+  חיבור לערוץ מידע עכשווי ואקטואלי להבנת מכלול האירועים המאתגרים את האנושות בתקופה זו ובעתיד הקרוב. 

 

 


הקורס מתאים למי שסיים לפחות את חבילת מידע 6 בקורס תודעת העל.
תקשורי בחירה מכוונת הם המשך ישיר של המידע שירד בקורס מודעות חברתית  והאינטליגנציה הכוללת.

bottom of page