top of page

מודעות חברתית  - תכנית הלימוד

מפגש 1

המקור הרוחני של תופעת העדר, כיצד היא תורמת ופוגמת.

תופעת ההגירה ופירוק עדרים בהיסטוריה ובהווה.  


מפגש 2

תחושת השייכות אצל ארבעת סוגי הליבות. 

פרוק עדרים להשגת עצמאות.

מפגש 3

גאומטריית התסריט, סמל השייכות הנשמתי,

טעויות בשלבי בניית התסריט.


מפגש 4

הדרך לפרוק המסגרות הכובלות אצל ארבעת סוגי הליבות.

מפגש 5

הקונפליקט בין השכל לרגש, תופעת הטרור העולמי.

מפגש 6

התנהלות נכונה עם תינוקות משלב העוברות עד גיל שנה

מפגש 7

הפגימה של מסגרות החינוך בתסריט,

התנהלות נכונה עם ילדים מגיל מהגן עד כיתה ב'.

מפגש 8

זיהוי ליבות בגיל בית הספר היסודי,

השפעת ההפסקות בבית הספר על התודעה האנושית.

מפגש 9

דיוק לתסריט בחטיבת הביניים והתיכון,

גלי ההגירה בעולם והמלחמות שבדרך.


מפגש 10

ארבעת סוגי הליבות בתיכון ובצבא.


מפגש 11

דיוק הבחירות של ארבעת סוגי הליבות ביציאה לאזרחות,

בטיול הגדול ובבחירת לימודים.


מפגש 12

בחירה בתזונה נכונה, בחירת זוגיות מדויקת.

 

מפגש 13

טקסי נישואים, מציאת זוגיות, שלטון הדתות.


מפגש 14

חוזה נשמתי עם ילדים, כניסת הנשמה לגוף התינוק,

איבוד אנרגיה במסגרת הדת.


מפגש 15

בחירת גוף תואם לתסריט, גזעים באנושות,

האבולוציה של הגוף בעידן החדש, ההכחדה השישית שבפתח.

מפגש 16

מחלות ומגיפות בהיסטוריה ובעתיד, בניית גופי העתיד.


מפגש 17

בחירה נכונה של מקום מגורים, מקצועות עבר ועתיד.


מפגש 18

עדרים, תאונות והתרסקות מטוסים,

הסיבה הרוחנית לטרנדים של אוכל וביגוד.


מפגש 19

הסיבה והמשמעות של הדמיון בעידן הישן והחדש,

התרימה של משחקי המחשב לבריאה.


מפגש 20

ספורט, שינה ושירותים במעבר לעידן החדש.


מפגש 21
אהבה וזוגיות חד מינית, הקשר בין חיזור ומחזור חומר.


מפגש 22

סיכום ההיסטוריה הקוסמית שלנו, איך מורכב נושא בתסריט.

מפגש 23

המבנה המתמטי של התסריט, הסיבה למחלות רוח.
 

מפגש 24

ניחושים בבניית התסריט, קארמות, בגידות ושיימיניג.


מפגש 25

בניית הסצנות בתסריט , רגרסיות בתסריט,

הסיבה לקיומם של גיבורי האנושות.

מפגש 26

איזון התסריט, ההבדל בין חכמה לתבונה.


מפגש 27

הסיבה הרוחנית לאופי הייחודי של כל סוג ליבה,

מדוע ומתי קיימת מקריות,

התמודדות עם האנרגיות פורצות הדרך של ילדי אש ואוויר.


מפגש 28

קביעת מתנדי האש בתסריט לפי הגילאים, תופעת הגאונות.

מפגש 29

תהליך בניית ה ד.נ.א, ריפוי מסרטן.


מפגש 30

שלב הזקנה בתסריט, מה באמת קורה כשמתים.

bottom of page