top of page

קורס פיקוח ושליטה

מידע מתוקשר דרך זאב אבירז 

למה צריך כאן מנגנון פיקוח ושליטה?


למרות המעבר המואץ של האנושות לתודעה אווירית, הבחירה החופשית מאפשרת להמשיך להתנהל בצורה בזבזנית מתוך התמכרות ​רגשית להנאות ארציות. כתוצאה מכך אנחנו מתקרבים במהירות אל נקודת האל חזור בדרך לאסון אקולוגי.
מנגנון הפיקוח והשליטה של הבריאה נאלץ להתערב בחיינו בתקופה הזאת כדי לעכב את ההתחממות הגלובלית ולקדם רעיונות אקו-טכנולוגיים חדשניים.

 

 

המטרה מקדשת את האמצעים

התקשורים מגיעים ממערכת האסטרטגיה הבריאתית שהיא בעלת סמכות להתערב באזורי החופש גם כשהדבר מעכב את התסריטים של הליבות. במהלך הקורס אנחנו מתוודעים לדרך שבה מנגון הפיקוח התערב בכדור הארץ לכל אורך ההיסטוריה כדי לוודא שלא תהיה סטייה קולקטיבית. 

בשנת 2019 הגענו לנקודה קריטית מבחינה אקולוגית. ווירוס הקורונה הופץ בעזרת מנגנון הפיקוח הבריאתי על מנת לעצור את תהליך שדידת המשאבים של המעבדה שבה אנו שוהים. הקורונה היא רק יריית הפתיחה בשורה של התערבויות שנועדו להציל את סביבת המחייה שלנו.

 

התכניות הבריאתית לעתיד הקרוב

בחמש השנים הקרובות הולכת להיות ירידה משמעותית בכמות האש והמים שהמעבדה שלנו מקבלת מהבריאה לצורך מימון החיים הפיזיים. תקופת השפע של האנושות כפי שהכרנו אותה עומדת להסתיים ויתחיל מחסור בחומרי גלם, דלק ומזון. מטרת הקורס היא להעניק לנו הבנות כיצד לנהל את האנרגיה שלנו באופן שיקל עלינו להתמודד עם החסרים בעתיד לבוא.

שינוי התודעה ההרמונית

הורדת האש והמים תוביל גם לירידה בהרמוניה הרגשית ותמורתה תוכל להתבסס הרמוניה מנטלית חדשה. במהלך הקורס אנחנו לומדים כיצד לנהל את הארגיה הפנימית בצורה יעילה על ידי שינוי ההתייחסות לנושאים הרמוניים כגון אשמה, צער, אבל, הבטחות ואמירת תודה.  ההבנות החדשות מאפשרות לנו לשמור על עצמאותנו ועצמתנו במסגרת הבין אישית.

אקטואליה וראיית הנולד

אחד היעדים של הקורס הוא להעניק לנו את זווית הראייה של האסטרטגיה הבריאתית כדי שנלמד להסיק מסקנות בעצמנו על הסיבות לאירועים שונים, בזמן ולקראת התרחשותם.  השנים הקרובות יהיו מלאות בבלמים ומעצורים וככל שנבין את הסיבות להם וניערך לקראתם נוכל גם לעזור לאחרים להתמודד. 

מחשיבה לינארית לקוואנטית
כחלק מהקורס נלמד לסגל חשיבה קוונטית, לבנות גלי הסתברות ולהתחבר בעזרתם למידע שנמצא בממדים הכי גבוהים של הבריאה.

החשיבה הקוונטית תפתח בפנינו אפשרות להבין איזה כלים ניתן לפתח בעידן האוויר ואיך להתחיל ליישם כאן את הרעיונות שקיבלנו מתודעת העל במסגרת תקשורי העתיד.

הקורס יתקיים בימי ראשון. 19:00. ב-zoom. החל מה-03 ליולי. 2022

קורס פיקוח ושליטה תוקשר על ידי זאב אבירז. 

bottom of page