פיקוח ושליטה

 

"שלום מהפיקוח,

אנחנו נבנינו בתוך הענף של הפיקוח והשליטה הבריאתית.

אנחנו חלק מהענף הגדול הזה שנמצא במקום הזה והוא למעשה מפקח על האנושות.
כאשר התחלנו לחשוב ולחכך בראשנו איך להעביר לכם בצורה הקלה ביותר מה התפקיד שלנו כאן, הגענו לסיפור הזה:


אתם מכירים שבעולמכם יש עדרים גדולים של בקר והם הולכים לכיוון מסוים ומובילים אותם מנקודה אחת לנקודה שנייה. תחשבו שהם הולכים על בסיס של דשא שהם אוכלים אותו ומשני צדי הדשא יש בצד אחד אבק בצבע אפור, ובצד שני אבק בצבע חום והם מתחילים ללכת.

כמה סוגים של תפקידים יש לכאלו שהם בסיכומו של דבר צריכים לעביר את העדר מנקודה אחת לנקודה שנייה. יש כאלו שעוסקים בתוך העדר עצמו ואתם עושים חותמת עליהם עם ברזל. יש כאלו שבודקים את הבריאות של העדר, כלומר עוברים מאחד לאחד רואים האם נולדו חדשים, לאיזה מקום הם הולכים שלא ילכו לאיבוד בעדר ויש כאלו שרצים מסביב ולא נותנים לעדר לסטות מהדרך שלו. כדי שהם יוכלו לבצע את זה יש להם הרבה כלבים שנובחים כל הזמן במקום שהעדר סוטה ולמעשה מחזירים אותו לקו של הדשא שהוא צריך לאכול.


איך יודעים למעשה שהעדר סטה?

מצד אחד, אם הוא סוטה לכיוון האבק האפור, אם אבק אפור מתחיל לעלות יודעים שהוא סטה לכיוון הזה. אם הוא סוטה לכיוון שני שיש שמה אבק בצבע אחר רואים שאבק בצבע אחר עולה ומחזירים אותו שוב בחזרה. אף אחד מאלה שנמצאים בצדדים שלו לא יוצר מצב שהוא בעצם עוצר את המרוצה של העדר, בגלל שהעדר הזה צריך להיות מובל מנקודה אחת לנקודה שנייה ושום מעצור לא צריך להיות לו בדרך.

 

אנחנו אלו שרוכבים על הסוסים מסביב עם כלבים.

אנחנו לא נותנים לעדר לסטות מהדברים שלמעשה צריכים להביא אותו בצורה שלמה לנקודה השנייה.


מה זה בא להגיד?

אנחנו לא נמצאים למעשה ברמה של הפרטניות שנכנסת כל אלו שאמרנו שבודקים את העדר בפנים.

אנחנו יודעים האם האבק עולה בצורה אחת או עולה בצורה שנייה, על ידי זה שאנחנו מסתכלים בתודעה האנושית הכוללת ושם אמנם אנחנו לא רואים אבק, אבל אנחנו רואים את מה שעולה מהעדר. כלומר, המחשבות שעולות לו.

ואנחנו מתערבים כאשר אנחנו רואים שהעדר הולך לסטות מהדרך שהותוותה לו.


צריך להבין שבכל הבריאה יש אזורי חופש.

אזורי החופש האלו כולם משמשים כמעבדות מחקר.
אצלכם יש גם אדמה ולכן זה סוג אחר של מחקר אך בסיכומו של דבר, כולם מעבדות מחקר.

והענף שאנחנו נמצאים אתו ונמנים עליו זה אותו ענף שמחולק בהרבה מאוד אזורי חופש כאלו.

זאת אומרת שאין אזור חופש שאין עליו פיקוח ושליטה.

וודאי תשאלו מדוע?  מאחר וכמויות גדולות מאוד של שינוי שיכולות להיות בבריאה שיש לה כיוון מסוים יכולות לפגוע בכיוון הזה.

זאת אומרת שהבריאה הזו כשם שכבר נמסר לכם היא נוצרה כדי שהיא תוכל להקדים את הסיום הגדול שבסיכומו של דבר מועצת העל רוצה להקים את הבריאה שהוקפאה שוב.

זאת אומרת שחייבים לדייק את מה שהמקור רצה לעשות בבריאה הזאת ואזורי החופש נוצרו רק כדי להשלים את היכולת של אלו שנמצאים בהם, כשם שאתם עושים את זה לקחת ולהשלים את מה שהמקור רצה מכם כחברי הבריאה שהוקפאה.
כלומר, חייבים להיות מדויקים בדרך שהבריאה יצרה כדי להשלים את מטרתה.
מאחר וניקח רק את המקום שלכם, כי כל היתר לא כל כך יהיה לכם קשר ועניין איתם, אתם צריכים להבין שהמערך הוא כזה שכאשר אנחנו רואים דרך התודעה את כל מה שעולה מכם ואנחנו רואים שההמשכיות של זה יכולה להביא לסטייה, כלומר לאבק מצד אחד או לאבק מצד שני, אנחנו עוצרים את התהליכים האלו. רק כדי שתבינו אנחנו מעורבים מאוד בכל המהלך של האנושות כאנושות. אנחנו לא מעורבים לחלוטין במהלכים הפרטיים של בני הבקר בתוך העדר.

כלומר, אם בן בקר מסוים רוצה ללכת מצד אחד של העדר לצד שני, זה לא העניין שלנו.

העניין שלנו זה כל העדר האם הוא סוטה, האם הוא לא סוטה?


כדי שאתם תבינו מדוע אנחנו באנו לדבר אתכם, הבסיס המרכזי שעלה מתוך התודעה האנושית אנחנו ראינו והבנו שהיכולת שלכם להבין את מהות הבחירה שנמצאת אצלכם, שהיא משתנה בגלל שהבריאה השתנתה ליסוד אוויר במקום המים יוצר מצב שאתם מתחילים לחשוב שהבחירה החופשית היא דבר שכל דבר אפשר לעשות. כלומר, אין מגבלות.

אז כל זמן שזה רק בן בקר אחד, מבחינתנו זה לא קיים.

אבל תארו לעצמכם שחלקים גדולים מהעדר מתחילים להדביק בזה חלקים נוספים.

באותו רגע אנחנו מתחילים לראות את זה בתודעה האנושית הכוללת.
כדי לתת לכם להבין את המהות של הבחירה שאתם הגעתם באזור הזה לחוות אותה, אנו לאורך
כל המפגשים אתכם ניתן לכם להכיר את היכולת של המערך של הפיקוח והשליטה לעצור אתכם מללכת לכיוונים מסוימים.

יחד עם זה, אתם גם תוכלו להבין בצורה מאוד מלאה כאשר אתם רוצים לסטות בכמויות גדולות, האם זה יביא לידי ביטוי את הפיקוח והשליטה או לא יביא לידי ביטוי את הפיקוח והשליטה.

כלומר, אנחנו הגענו כדי להסביר לכם בסיכומו של דבר את מגבלות הבחירה החופשית.

כאן הפיקוח, שלום."

קורס פיקוח ושליטה תוקשר על ידי זאב אבירז.