top of page

נפגשים באוויר- שיעורים להאזנה ורכישה

 

קארמות שיעורים ותיקונים

תסריט החיים של נשמה בעולם הארצי כולל קארמות, שיעורים ותיקונים
.כדי להבין את ההבדל ביניהם יש להבין מה היא נשמה ומדוע היא מתגשמת בגוף

.נשמה היא ייצוג זמני של אלגוריתם נצחי המכונה ליבה

.הליבה שוהה במרחבי הבריאה התיאורטיים ומתפתחת דרך איסוף דטא
,כיוון שהיא מורכבת מתדרים גבוהים ומהירים, היא מפיקה מתוכה נשמה המסוג
לת להאט את עצמה

.להידחס ולהתגלם בתוך גוף במרחב הארצי

.האלגוריתם הליבתי שאותו מייצגת הנשמה, מורכב מרצף נוסחאות תדר המהווה בסיס למחקר אנרגטי

כל ליבה מתוכנתת לבדוק רצף מסוים של תדרים המהווה חלק מסרגל תדרים שלם, המתחלק בין כלל הליבות בייקום.

סרגל התדרים הבריאתי מקורו בהשערת מחקר שהגתה אינטליגנציה עתירת אנרגיה ובעלת דחף התפתחותי המובנה בתוכה. על מנת להתפתח היא יצרה ליבות המספקות החוקרות עבורה אנרגיות שונות במרחבים קוסמיים המכונים בריאות.

הליבות בבריאה הכוללת את המרחב הארצי, חוקרות צירופי אנרגיות המכונות אש מים ואוויר, מהרמה התיאורטית הגבוהה והמהירה ביותר ועד הרמה הנמוכה והאיטית שבה הן מתמזגות אחת עם השנייה ומתמצקות בעזרת תדרי האדמה

כדי לחקור את תדרי היסודות באדמה, הליבות מרחבי הבריאה מפיקות מתוכן נשמות ושולחות אותן למרחב הארצי כשהן מלוות במצבר אנרגטי המותאם למימוש הייעוד באותה תקופת חיים

נשמה נוצרת לתקופת חיים אחת על מנת להפיח רוח חיים באדם

היא נושאת עימה סדרה של פקודות המוטמעות ב ד.נ.א ומציתות לאורך החיים את מכלול הדחפים והרצונות המתבטאים דרך הגוף והנפש
כשהאדם נפטר מגופו, הנשמה מתפרקת והליבה מפיקה נשמה חדשה המתבססת על הקודמת ומותאמת לייעדי תסריט החיים הבא


.תסריט החיים כולל נושאי לימוד חדשים לצד השלמות של נושאים מתסריטי עבר

המושג קארמה מתייחס להשלמת חוויה שדולגה בתסריט חיים קודם, המושג תיקון מתייחס לניסיון לשפר

.מימוש מתסריט קודם והמושג שיעור מתייחס ללימוד חדש

 

.בתקופה הזו חל שינוי מהותי במאזן האנרגטי בתסריטי הליבות

עקב המעבר מתסריטי חיים מונחי יסוד מים לתסריטי חיים מונחי יסוד האוויר, הקרמות והתיקונים

.מהעבר נהיו מטען רגשי מכביד שאינו תורם להתפתחות וגורם לקשיים וסבל

 

מסיבה זו הורד המידע המאפשר לזהות את התיקונים ולהבדיל בינם לבין שיעורי החיים החדשים

.המעניקים לנו אנרגיה וחיוניות

 כאשר מצליחים לפענח האם חוויה היא תוצר של שיעור קרמה או תיקון ניתן להתמודד איתה בהתאם. התעלמות מקארמה ותיקון מקלה על החיים והתעלמות משיעור מקשה.
ישנן מערכות יחסים שהן תוצר של קארמה או תיקון ולעומתם מערכות יחסים שהן חלק משיעורים חיים
שנועד לתמוך בנו. 

 

 

 
 
bottom of page