top of page

פג תוקף החלב

ההרכב האנרגטי של חלב כולל בעיקר את יסוד המים הרגשי.

לאורך העידן הישן שעבורו נוצר הגוף מימי, מוצרי החלב היוו מזון שתאם ותרם מבחינה אנרגטית לבריאות הגוף הנפש. ככל שעידן האוויר החל להביע את עצמו דרך תסריטי החיים החדשים, אנרגיית החלב הפסיקה לתרום והתחילה לפגום בחלק מהגופים. 

לא כל בני האדם סובלים מקשיים בעיכול מאכלי חלב ויש סיבה לכך.

ככל שנשמה היא בעלת ניסיון וידע על העולם הארצי והרגשי, כשהיא יורדת חזרה לאוויר העולם כדי להכיר את עצמה דרך יסוד חדש זה, אנרגיית המים הדחוסה והאיטית מפסיקה לתרום לה.  

לא כל מאכלי החלב הם בעלי אותו הרכב אנרגטי. ככל שהמאכלים יבשים וחמוצים יותר, רמת המים בהם פחותה ורמת האש בהם גבוהה. מי שמעכל בקלות גבינות רכות וחלב נוזלי, מסוגל לעכל את עולם הרגש ולזרום מבלי לטבוע בתוכו. מי שאוהב רק גבינות קשות וסולד מהרכות, מעדיף להימנע מדרמות רגשיות ולשמור על קור רוח במצבים רגשיים. 

 

כדי להבין האם נכון לנו לצרוך מאכלי חלב, נוכל לזהות את מערכת היחסים של שלנו עם עולם הרגש. כאשר קיימת בנו יכולת רגשית הרמונית מולדת וההתפתחות שלנו דורשת מאתנו ללמוד להשתמש ביסוד האוויר השכלתני, היכולת שלנו לעכל מאכלי חלב תהיה פחותה. אנרגיית המים, מרחיבת הלב, במאכלי החלב תפריע ליכולת שלנו ללמוד לעכל את החיים דרך יסוד האוויר העצמאי, התקשורתי והלוגי. 

 

מי שאלרגי ללקטוז נולד עם יכולת רגשית מפותחת וכל תוספת של אנרגיה רגשית גורמת לו לרגשנות יתר וביטול עצמי אל מול רצונות הסביבה. האלרגיה ללקטוז מגנה עליו מהרגשנות העודפת שבה הוא טובע. ייעודו הוא ללמוד לגלוש על המים דרך יסוד האוויר ולוותר על השחייה המהנה כי היא מהווה עבורו סכנת טביעה. 

ההנאה הרבה ממאכלי חלב הובילה לניצול יתר של עולם החי ופגיעה אקולוגית במרחב הארצי. השילוב של חוסר ההאמה של אנרגיית החלב לגוף ולנפש והפגיעה בסביבה עקב עודף ייצור, הובילו לתמיכה במגמת הטבעונות ולשגשוג בתעשיית תחליפי החלב. 

bottom of page