top of page
ניהול מפגש ייעוץ תודעתי
בניית מסגרת ייעוץ מותאמת אישית

שיעור 1

 

בניית מסגרת הייעוץ - בחירה בין מפגש חד פעמי לתהליך ליווי מתמשך


איך מדייקים מפגש חד פעמי:
ניהול אפקטיבי של הזמן במפגש, דרכים למיקוד השיחה, מקסום ודיוק ההבנות.  
התאמה אישית של תהליך ליווי מתמשך:
סוגיית תדירות המפגשים, איך קובעים את המטרות
ואיך בוחרים את הכלים המתאימים לכל מיועץ. 


אבחון וזיהוי 

דרכים לזיהוי היסוד הליבתי כדי לדייק את התקשורת בזמן המפגש.
הבדלה בין היסוד הליבתי ליסוד המהווה את האתגר התסריטי. 

הבחנה בין השיעור הנשמתי לפרשנות הרגשית.

 

שיעור 2

הרחבת המידע

שימוש נכון במידע שאנחנו מקבלים בזמן הייעוץ מהליבה/הדרכה (שלא יודעת הכל).
שילוב נכון של קלפים בתהליך הייעוץ. 
התייחסות למזל האסטרולוגי, אותיות השם והגיל. 

 

דגשים בייעוץ אפקטיבי

אמפטיה מימית מול חדות אווירית.

תמיכה אנרגטית במיועץ ובמייעץ בזמן המפגש.

 

 

שיעור 3 
 

שלב הייעוץ הפרקטי 

עצות מהות מול צורה - מתי להשתמש בשתי האופציות.
שימוש בשפת היסודות כדי לדייק את הייעוץ.

ייעוץ פרקטי - בסיס לייעוץ עסקי. 
 

הסתכלות רחבה

הבנת השלב ההתפתחותי בהקשר של המעבר לעידן החדש.
זיהוי תומכי ההתפתחות במשפחה הגרעינית.
התייחסות לתהליך כתוצר של גלגולים קודמים וכהכנה לתקופת החיים הבאה.
 

שלושה מפגשי לימוד. עלות 300 ₪
 
בתום הלימוד ניתן לקבוע מפגש אישי, לקבלת הבהרות על הלימוד
ולשאלות אישיות. ללא תשלום נוסף. 

bottom of page