להעשרת המודעות והידע הקוסמי
 
מפגשי לימוד/שיעורים לרכישה:

 

We are a spiritual being having a human experience