top of page
  • קצר & לעניין

התפתחות רוחנית"כל דבר שיוצר מצב של הליכה מנקודה אחת לנקודה אחרת כאשר הנקודה האחרת מכילה בתוכה גם את הנקודה הקודמת, זה התפתחות.

מאחר והרעיון המרכזי הוא התפתחות לכיוון הרוחי יותר, ודאי הוא שהדגש שאנו (תודעת העל) הבאנו אותו הוא דגש שתורם גם לנו מאחר והתפתחות ברמה של קופות רושמות נשארת אצלכם פה, ולמעשה אתם התפתחתם בנקודה שאתם לא סוחבים אותה איתכם בחזרה.


ואילו ההתפתחות שאתם יוצרים ברמה הרוחית אתם כן סוחבים, ולכן המגמה שלנו היא יותר בעניין הזה אך גם ההתפתחות ברמת החומר היא התפתחות, היא לא תורמת, אך היא התפתחות.

רוב האנושות חושבת שכל הדברים שהיא יוצרת ועושה בנקודת זמן מסוימת, אלו הדברים, ומעבר להם אין שום דבר. הם לא מודעים לכך שכל מעשה שהם עושים יש לו השלכות על כל הבריאה.

מאחר וזה עולה למישור, ומגיע לתודעת העל, ותודעת העל מחלקת את המידע עם כולם,

ובסיכומו של דבר התעטשות אחת יוצרת מצב שכל הבריאה מצוננת. " לימודי תודעת העל


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page