top of page
  • קצר & לעניין

כעס


"כאשר אתם בעולמכם אומרים שכאשר אתם כועסים, אתם רואים מראה, דבר זה הוא נכון, מאחר והוא משקף לכם את חוסר היכולת שלכם לקבל דברים בצורה הנכונה.


כעס הוא הרצון שלכם להשליט את מה שאתם הגעתם איתו כמשחק על השותף לבמה המשותפת שלכם. וכאשר השותף לבמה המשותפת שלכם, יש בו את הרצון של העצמאות, אתם מתחילים לכעוס, מאחר ואתם לא מסוגלים להשליט את הדרך שאתם חיים בה, עליו.


כאשר אתם מתחילים בתהליך של כעס, אתם מנסים להגיע למצב שהערך העצמי שלכם יהיה יותר גבוה מול הערך העצמי של זה שנמצא מולכם. הכעס הוא חוסר רצון שלכם לראות עין בעין את השחקנים אשר נמצאים סביבכם ואתם מנסים להגיע למצב שאחרים יראו אתכם משחקים על הבמה.


כאשר אתם כועסים, אתם כועסים יותר על עצמכם שאתם אלו אשר מנסים לבצע את אותם דברים, ואילו כאשר השלווה נמצאת אצלכם, אתם מקבלים לתוך עצמכם את עצמכם ככאלו שהם השחקנים של עצמם ואין להם צורך בשחקנים אחרים. כלומר כעס מחפש שחקנים נוספים, שלווה אינה מחפשת תוספת אלא היא מחפשת את המשחק האישי והעצמאי.


הכעס יוצר אצלכם בזבוז אנרגטי מאחר ואתם ללא דעת אתם יוצרים מצב שכל פעם שאתם כועסים אתם דוחסים את האנרגיה הזמינה שלכם ובצורה כזאת אתם מבזבזים אותה.

ככל שאותם אלו שחקנים יוצרים כעסים גדולים יותר, בעולמכם אתם יודעים שהם מתחילים להיפגע בגוף המייצר את המשחק. תוצרי הכעס לא מקרינים ישירות על הגוף הפיזי שלכם, אלא הדחיסה מביאה חוסר כוח אנרגטי ודבר זה יוצר את החסרונות שאתם פוגשים בהם אצל שחקנים כועסים.


כאשר אתם מצליחים לזהות שכעס מתחיל להתעורר בכם תייצרו הסגה אחורנית ותתחילו לבדוק מדוע אני מנסה לייצר מצב שאני מפיל את הרצון שלי על שחקן אחר.

כאשר אתם תייצרו מצב זה ואתם תבינו שאתם יוצרים זריקה אנרגטית שאין בה טעם מאחר ואותו אחד שאתם מנסים לשנות אותו, הרי לא תצליחו לשנות אותו, אלא לתקופה קצרה והדבר הזה ממומן על ידי האנרגיה שלכם ולא שלו.


עליכם להבין שברגע שאתם מסתכלים ואתם יוצרים את המצב שאתם מבינים שתוצרים מסוג זה יוצרים אצלכם את הפגמים, לא יוצרים את הפגמים אצל אלו אשר אתם כועסים עליהם, נהפוך הוא, אתם מעניקים להם אנרגיה בזמן שאתם מחסרים אותה מעצמכם, היינו ממליצים לכם להתחיל לחפש את הצורה שבה אתם תיסוגו מתוך אותה מערכת, אשר יוצרת את רצון האכיפה על שחקן אחר"

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page